Евростат: България е в дъното на ЕС по продължителност на живота над 80-годишна възраст

DenNews.bg
29.09.2016
размер на текста:

 През 2015 г. почти 27 милиона души на възраст 80 години или повече са живели в Европейския съюз. По повод Международния ден на възрастните хора, който се чества всяка година на 1 октомври, Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикува демографски показатели за възрастните хора, живеещи в ЕС.

7 милиона повече са хората над 80-годишна възраст през 2015-а отколкото през 2005 г. Увеличението и делът им в общия брой на населението се наблюдава в почти всяка държава-членка на ЕС. Нарастващият дял на възрастните хора в ЕС (от 4,0% през 2005 г. до 5,3% през 2015 г.), означава, че през 2015 г. един на всеки 20 души, живеещи в ЕС е на възраст 80 или повече години. Застаряването поне частично, е в резултат на увеличаване на продължителността на живота, който при хората над 80 години е нараснала от 8,4 години през 2004 г. до 9,5 години през 2014 година.
В периода между 2005 и 2015 г., жените все още представляват около две трети от възрастните хора в ЕС. Това голямо представителство на жените сред хората на възраст 80 или повече години се наблюдава във всички държави от ЕС
Очакваната продължителност на живота сред хората над 80 години възлиза на 9,5 години през 2014 г. Хората на възраст 80 години живеят 11 години повече във Франция, следвана от Испания (10.4 години), Люксембург (10.1 години) и Италия (10.0
години). В противоположния край на скалата, на най-ниската средна продължителност на живота, на възраст от 80 е записан в България (7.0 години), Румъния (7,6 години), Хърватия (7,7 години), Унгария и Словакия (и двете 7.9 години). Това означава, че е налице разлика от 4 години в ЕС като средната продължителност на живота по отношение на възрастта над 80 години.
В сравнение с 2004 г., средната продължителност на живота в ЕС сред хората над 80 години нарасна с 1,1 години през последното десетилетие (от 8,4 години
до 9,5 години).

Във всяка държава-членка на ЕС, жените са значително мнозинство сред възрастните хора, с проценти вариращи през 2015 от малко под 60% в Кипър (58,9%) и Гърция (59.2%) до над 70% в Унгария (70,5%) , Литва (73,4%), Естония (75,2%) и Латвия (75,9%).
В сравнение с 2005 обаче, делът на жените сред хората на възраст 80 или повече години е намалял в по-голямата част от държавите-членки, като най-забележителни сподове са регистрирани в Люксембург (от 71,6% през 2005 г. до 64,2% през
2015, или -7.4 процентни пункта), Германия (-7,2 процентни пункта), Австрия (-6,2 процентни пункта), Финландия (-5.3 процентни пункта),
Швеция (-4,5 процентни пункта) и Холандия (-4,4 процентни пункта).
Най-голям дял от населението на възраст 80 или повече години се пада на Италия и Гърция.
Като цяло, южните държави-членки регистрират най-висок дял на възрастните хора. През 2015 г. най-високата процент на хората на възраст 80 или повече години бяха наистина записани в Италия (6,5%) и Гърция (6,3%), следвани от Испания
(5,9%), Франция (5,8%) и Португалия (5,7%). За разлика от тях, Ирландия и Словакия (и двете с 3,1%), както и Кипър

 

Най-четено

Темите от "Коментари"

Етикети