Казармата няма да бъде задължителна, решиха депутатите

DenNews.bg
14.09.2016
размер на текста:

 Народното събраниe отхвърли на първо четене два проекта за промени на Закона за отбраната и въоръжените сили, касаещи връщането на задължителната казарма. В мотивите на вносителите (Патриотичния фронт и Велизар Енчев) беше посочено, че основа за предложения законопроект е привеждането на националната отбрана в съответствие с Конституцията на Република България, където в чл. 59, ал.1 е посочено, че защитата на отечеството е дълг на всеки български гражданин. Заедно с това, като основни мотиви са въведени актуалното рязко влошаване на параметрите на сигурността в Европа, очевидното намаляване на реалната боеспособност на въоръжените сили и затрудненото комплектуване на военновременните формирования с качествени кадри и специалисти за определени специалности.

 

С единственият приет проект, внесен от Министерски съвет, се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността на въоръжените сили, задълженията и правомощията на органите за тяхното ръководство и командване. Той беше приет със 108 "за" и 2 гласа "въздържал се". С него се прецизират и се допълват правомощията и задълженията на Министерския съвет, министъра на отбраната, областните управители, ведомствата и юридическите лица с възложени военновременни задачи с цел създаване на детайлна уредба на държавната политика в областта на отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/, като част от политиката по отбрана на страната. На министъра на отбраната се възлагат допълнителни правомощия по ръководство на логистичното осигуряване на въоръжените сили, координация на осигуряването на поддръжката от България като страна домакин на коалиционни сили за мирно и военно време, политиката по управление на жизнения цикъл на военни продукти и общото ръководство на проектното управление в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. На министъра на отбраната се възлага също и изготвянето и внасянето в Министерския съвет на проекта на Каталог на България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин, единния списък на юридически лица, организации, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време и за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридически лица.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети