ВМРО иска закриване на центровете за бежанци в столицата

DenNews.bg
12.09.2016
размер на текста:

 За закриване на трите центъра за настаняване на бежанци (нелегални имигранти) на територията на Столична община – в кв. „Овча Купел", кв. „Военна рампа" и кв. „Враждебна, настоява ВМРО в писмо, изпратено до Министерски съвет и до вътрешния министър Румяна Бъчварова.

Писмото е изпратено от столичния общински съветник от ВМРО Карлос Контрера. В него той настоява и за незабавна проверка на всички т.нар. външни адреси, които са декларирали чакащите статут.

Иска се и разкриване на център от закрит тип за постоянно задържане на нелегалните мигранти, където те да пребивават до момента на екстрадирането/реадмисията им. Охраната на центрове за задържане на нелегални имигранти (бежанци) да бъде възложена изцяло на звено към МВР, предлага ВМРО.

Предлага се също на нуждите на МВР при транспортирането на мигрантите да бъдат закупени лекотоварни автомобили и автобуси.

В писмото Контрера настоява и създаване на програма за ваксинация на служителите МВР срещу опасни заразни и инфекциозни заболявания, предвид факта, че работят с контингент, който идва от рискови райони и не е обслужван по утвърдените за нашата държава здравни стандарти.

Пълен текст на писмото >>>

 

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

ПИСМО

от Карлос Арналдо Контрера,

общински съветник в Столичен общински съвет,

гр. София, ул. „Пиростка" 5, ет. 5, зала 1

 

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми госпожи и господа министри,

Уважаема г-жо министър на вътрешните работи,

 

Поради ред обективни причини територията на област София-град (Столична община) от години е притегателен център за нелегални имигранти, които навлизат на територията на Р България през българо-турската и българо-гръцката граници. Това доведе до съществен проблем с пребиваването на тези хора в гр. София, доведе до увеличаване на несигурността и престъпността в столицата. Действащите три центъра за настаняване на бежанци (нелегални имигранти) на територията на Столична община – в кв. „Овча Купел", кв. „Военна рампа" и кв. „Враждебна", са една от причините за съсредоточаване на значителни маси нелегални имигранти от Третия свят в столицата. Отделно от това твърде либералната и безконтролна практика да се раздават бежански или хуманитарен статут на хора, деклариращи обитаване на т.нар. външни адреси, доведе до абсолютно хаотично заселване на мигранти в различни квартали на София.

Въпреки провежданите и до момента специализирани операции по проверка и задържане на мигранти на територията на града, трудно може да се каже, че това води до съществена промяна в ситуацията и подобряване на сигурността в столицата. С оглед на това считам, че е необходимо Министерски съвет и Министерство на вътрешните работи да предприемат комплекс от спешни организационни мерки, които да спомогнат за бързото и окончателно решение на проблема с хилядите мигранти, които незаконно пребивават в столицата и създават опасност за обществения ред.

1. Закриване и на трите центъра за настаняване на нелегални имигранти на територията на Столична община. Наличието на тези центрове в рамките на столицата води до непрекъснато увеличаване на потока от нелегални имигранти към града, облагодетелства трафикантите на хора, които набират „клиенти" лесно и безпрепятствено. Близостта на столицата до границата с Р Сърбия също спомага за появата и организирането на канали за трафик, като София се използва за плац-дарм и разпределителна зона за трафик;
2. Разкриване на център от закрит тип за постоянно задържане на нелегалните мигранти, задържани от полицейските сили. Същите следва да бъдат задържани в центъра до момента на екстрадирането/реадмисията им. Настоящата практика да се задържат в РУП е нелогична, нефункционална и създава пречки за останалата работа на полицейските служители. Арестите се запълват с нелегални имигранти, разнасят се паразити и зарази, а все пак РУП са административни сгради, където се извършват комплекс от дейности и работа с граждани.
3. Незабавна проверка на всички т.нар. външни адреси – практика е лица в процедура по кандидатстване за статут или получили такъв да декларират неистински обстоятелства и всъщност да не обитават посочените адреси. Същите лица следва да бъдат задържани в центрове от закрит тип, а за декларираната невярна информация пред държавни органи да бъдат съдени.
4. Охраната на центрове за задържане на нелегални имигранти (бежанци) следва да бъде възложена изцяло на звено към МВР. Настоящата практика охраната да се осъществява от търговски дружества по Закона за частната охранителна дейност е неефективна. Охранителните фирми не се справят с поддържането на реда и контролно-пропускателните режими. Охранителите не са въоръжени, осъществяват дейността си без необходимите помощни средства. Повечето не са обучени и подготвени за охраната на подобен тип обекти. В този смисъл е най-удачно средствата, които се заплащат за тази дейност, да бъдат насочени към МВР, като се организира специализирано звено за охраната, съставено от обучени и подготвени служители на МВР.
5. Закупуване за нуждите на МВР на специализирани транспортни средства за транспортиране на мигрантите, в т.ч. лекотоварни автомобили и автобуси. Използването на настоящите служебни автомобили води до разпространение на паразити и зарази. Не е нормално с превозни средства, с които се транспортират служители на МВР, да се извозват и мигранти.
6. Създаване на програма за ваксинация на служителите МВР срещу опасни заразни и инфекциозни заболявания, предвид факта, че се работи с контингент, който идва от рискови райони и не е обслужван по утвърдените за нашата държава здравни стандарти.

Уважаеми госпожи и господа,

Отправям настоящите предложения с настояване за вземане на спешни мерки, тъй като ситуацията е нетърпима, недоволството сред гражданите и служители на МВР е голямо и само и единствено Министерски съвет може да вземе решение за осъществяване на описаните по-горе мерки. Пределно ясно е, че лагерът в Бусманци е недостатъчен като капацитет, но създадената там организация на обект от затворен тип е удачна и следва да се възприеме при изграждането на други обекти. Положението се променя динамично и България, респективно София, следва да изпрати ясен сигнал към всички нелегални имигранти, трафиканти и такива лица, които се канят незаконно да навлязат на българска територия, че подобни техни действия няма да бъдат позволявани. За ограничаване на настиска от нелегални имигранти върху столицата е необходимо всички тези лица да бъдат събрани от улиците и затворени в лагери със строг пропускателен режим. В противен случай вълната от престъпления предстои, а служителите на МВР не биха могли да се справят с нея без ясната и еднозначна подкрепа на държавното управление и без реализиране на описаните по-горе мерки.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети