Държавните зрелостни изпити през август-септември ще се проведат на модули

DenNews.bg
08.08.2016
размер на текста:

 Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август-септември 2016 г. сесия ще се проведат на модули. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.
В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.
Всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни изпити се запазват:
Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име, и той трябва да го заеме не по-късно от 7,30 часа;

Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.

От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

Не се допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез поставяне на знаци, записване на име и др. В противен случай изпитната работа не се оценява.

Заявления за участие в предстоящата сесия на държавните зрелостни изпити са подали 8383 зрелостници. До 26 август т.г. те трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до матури.
Министерство
Стратегии и политики
Проекти на документи
Административни услуги
Електронен портал
Нормативни актове
Регистри
Делегирани бюджети
Учебници
Профил на купувача
Конкурси
Програми и проекти
Структурни фондове
За българите зад граница
Олимпиади и състезания
Ваканции
Антикорупция
Други институции
icon
Телефон за граждани
0800 16 111
безплатен от цялата страна

icon Често задавани въпроси
ЦЕНТРАЛА НА МОН:
тел.: 02 921 77 99
факс: 02 988 24 85
София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.
ПРЕСЦЕНТЪР
тел.: 02 921 77 44
факс: 02 988 26 93
e-mail: press_mon@mon.bg
АНТИКОРУПЦИЯ
Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:
anticorruption@mon.bg
СИГНАЛ ЗА ФИКТИВНО ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ

Horizon 2020

 


© 2014 Министерство на образованието и науката.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети