Проект на община Сапарева баня осигурява безплатен топъл обяд на 80 социално слаби

DenNews.bg
31.08.2016
размер на текста:

 Безплатен топъл обяд за 80 социално слаби граждани осигурява Община Сапарева баня по проект. Социалната услуга ще се извършва в периода от 1 септември 2016 г. до 30 април 2017 г. 

Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 33 598.40 лв.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която
Община Сапарева баня развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Обществена услуга е предназначена за лица, които са изпаднали в неблагоприятно обществено положение и отговарят на следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност; лица и семейства, подпомагани по Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта.

Безплатен топъл обяд ще могат да получават и целевите групи: майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД); лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

Храната ще се предоставя в Домашен социален патронаж – гр. Сапарева баня, а потребителите от другите населени места ще получават топлия обяд в сградите на кметствата. За представителите на целевите групи, които имат затруднения в придвижването и не могат да отидат до Социален патронаж - гр. Сапарева баня за получаване на топъл обяд, ще се организира доставка до дома на потребителя.

Допълнителна информация и бланки със заявления/декларации за ползване на услугата „Топъл обяд” може да се получават всеки работен ден от 08:45 ч. до 17:30 ч. в сградата на Общинска администрация /ет. 1 – Фронт офис/ и в Дирекция "Социално подпомагане".

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети