Откриха обществената поръчка за санирането на Транспортна болница

DenNews.bg
23.08.2016
размер на текста:

С решение на Агенцията по обществени поръчки от вчера, 22 август, бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ „Св. Иван Рилски“-Дупница, предвиждаща саниране на терапевтичния блок на общинската болница, помещаващ се в сградата на Транспортна болница.
В решението на агенцията е записано, че избраният изпълнител на договора трябва да осигури инвестицията за реализиране на предмета на договора и да представи доказателства за осигуреното финансиране. Лихвеният процент по погасителния план не може да надвишава 7 %. Възложителят се задължава да изплати направената инвестиция за период от не по-малък от 60 месеца. Техническият и финансов риск от непостигане на гарантирания резултат по договора са за сметка на изпълнителя.
Поръчката ще бъде възложена на един изпълнител, без разделянето й на обособени позиции.

Прогнозна стойност на поръчката е 385 485 лв. без ДДС (462 582 лв. с ДДС).

Тази стойност е максимална и не може да бъде надвишавана, което означава, че участниците, които предложат ценово предложение, с което надвишават стойността на обществената поръчка ще бъдат отстранени от процедурата.
Фирмите кандидати могат да подават своите оферти до 17:30 часа на 27 септември.
Офертите ще бъдат отворени на следващия ден, 28 септември, в 17:30 часа в залата на община Дупница.

Както писахме, след като се оказа, че общинската болница не може да кандидатства и получи безвъзмездно финансиране по Националния доверителен фонд за въвеждане на енергоспестяващи мерки, Общински съвет взе решение за поемане на ЕСКО договор. Причината, поради която болницата не можа да се възползва от средства от т.нар. Фонд „Козлодуй” е, че болницата е търговско дружество.
Договорът с Фонд „Енергийна ефективност” с т.нар. ЕСКО договор ще бъде сключен от управата на болницата, а сумата от близо половин милион лева ще бъде поета и изплащана в последствие от общинската болница от реализираните икономии на средства за отопление. Първоначалните сметки показват, че болницата ще реализира достатъчно икономии от отопление и ще може спокойно да изплаша месечните вноски.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети