Благотворителният фонд към КНСБ ще отпуска стипендии на деца на загинали при трудови злополуки

DenNews.bg
19.07.2016
размер на текста:

 „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” при КНСБ ще отпуска стипендии на деца, чийто родител е загинал при трудова злополука

За поредна година СНЦ „БФ проф. д-р Желязко Христов, д.м.” ще изплаща месечни стипендии по 50,00 лв. на деца, чийто родителите са загинали при трудова злополука. Условията за отпускане на стипендии са следните:
1. Единият от родителите да е загинал при трудова злополука;
2. Месечни стипендии се изплащат до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;
3. Детето редовно да посещава учебно заведение, освен ако здравословното му състояние не го позволява;
4. Средно месечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв.;
5. Единият родител да е настоящ или бивш член на КНСБ.

За удостоверяване на изброените критерии е необходимо да се приложат следните документи:
1. Заявление от родител/настойник – по образец;
2. Акт за раждане на детето - ксерокопие;
3. Служебна бележка от учебното заведение, в което детето се обучава;
4. Молба - декларация, удостоверяваща доходите на член от семейството с приложени служебни бележки за доходите от Работодател/Възложител;
5. Смъртен акт на починалия родител - ксерокопие;
6. Ксерокопие на лична карта на родител/настойник;
7. Настоящ адрес и телефон за връзка;
8. Удостоверение за открита банкова сметка на родител/настойник.
В настоящата кампания необходимите документи трябва да се представят в РС на КНСБ до края на този месец (29.07.2016 г.).
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани на заседание на комисията на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м”.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети