Депутатите приеха новите правила за гласуване

DenNews.bg
27.04.2016
размер на текста:

В рамките на близо 15-часово пленарно заседание парламентът прие част от текстовете на промените в Изборния кодекс.
Гласоподавателите, които на два поредни избора от един и същи вид не са се явили пред урните без уважителни причини, ще бъдат заличавани от изборните списъци.
111 народни избраници бяха „за”, петима – „против”, а шестима се въздържаха.
Единодушно, със 121 гласа, депутатите отхвърлиха възможността за предоставяне на стимули за гласоподавателите, упражнили правото си на глас.
Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Изборния кодекс. До посред нощ продължиха гласуванията в НС.

Избирателят ще може да отбележи в бюлетината "Не подкрепям никого".

В бюлетината ще има квадратче "Не подкрепям никого", където с "Х" или "V" избирателят може да изрази своята воля с химикал, пишещ със син цвят. Така отбелязаната бюлетината ще се смята за действителна.
Бе отхвърлено предложението, предвиждащо предизборната кампания да бъде намалена от 30 на 21 дни. Така тя ще запази досегашната си продължителност от 30 дни, но всички партии и предизборни щабове ще са в правото си да правят кампанията 30 или по-малко дни, в зависимост от своята преценка.
В промените е заложено ЦИК да обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 21:00 ч., а не както досега - 20:00 ч.

Чрез жребий ще се определят поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от България, поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент, както и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове на републиката. Обявяването им ще бъде не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Неправителствени организации с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите ще могат да излъчват наблюдатели на изборите.

Гражданите, които бъдат заличени заради негласуване от списъците ще могат да упражнят избирателното си право на следващите избори, ако подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по постоянен адрес. Заявлението ще трябва да се подаде не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Избирателят няма да се заличава от списъците, ако докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува.


Уважителни причини са:

-отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори,
-заболяване,
-учебна/служебна заетост,
-други непредвидени обстоятелства,
-трайно пребиваване извън страната,
-трайни увреждания, сред тях увредено зрение или затруднения в придвижването,
-възраст над 70 години.

Агитацията в предизборната кампания задължително ще е само на български език. Парламентът не прие предизборната кампания, освен на български, в отделни случаи да може да се води и на друг език със задължително осигурен превод, както предложиха ДПС и Лютви Местан.
В агитационните материали по време на избори се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения, реши парламентът.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги ще могат да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидати.
За провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на ЦИК безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите, записаха депутатите.
Отпадна предложението по време на предизборната кампания да се забрани огласяването на резултати от допитвания или социологически проучвания по повод на изборите.  Източник: news.bg, dir.bg, novanews.bg

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети