27 вакантни работни места за нов социален център обяви община Дупница

DenNews.bg
01.04.2016
размер на текста:

 Община Дупница обяви свободни работни места за новоизграждащия се "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда". Ще бъдат назначени щатно 2-ма социални работници, психолог, рехабилитатор, медицинска сестра, шофьор и 21 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Документите на кандидатите за тези длъжности се подават до 15 април в деловодството на Община Дупница. Необходимите документи за участие в процедурата по подбор се подават лично и са заявление и автобиография (по образци), копие от документ за завършено образование, Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/, Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/, Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец и Декларация за съдимост и здравословно състояние (по образец). Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 20.04.2016 г.
От днес стартира и приемът на документи за лицата, които желаят да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга личен асистент, социален асистент, домашен помощник. Ползването на услугата е почасова, напълно безплатна и ще стартира от 01.06.2016 г.
Кандидатите могат да се възползват от една услуга, която изрично посочват в заявлението по образец, както и предпочитаният от тях личен асистент, социален асистент, домашен помощник. При подаване на заявлението кандидат–потребителят или неговият законен представител декларират, че посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка, съгласни са да пусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения и, че към момента на кандидатстването не ползват социална услуга личен асистент/ социален асистент/ домашен помощник по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред. В случай, че ползва към момента на подаването кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата.
Към заявлението се прилагат документ за самоличност, а за дете – копие от удостоверение за раждане, документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,попечител, копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК, протокол на ЛКК, актуална експертиза, етапна експертиза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Крайният срок за подаване на документите е също 15 април.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети