Представители на институциите обсъдиха мерки за закрила на децата в Дупница

DenNews.bg
31.03.2016
размер на текста:

На заседание на Комисията за детето бе обсъдена и допълнена изготвената от община Дупница програма за закрила на детето на територията на града и селата за 2016 година. Програмата следва рамката и основните приоритети на Националната програма за закрила на детето и обхваща осем приоритетни области. В комисията участваха представители на институциите, които са отговорни за изпълнението на програмата - община Дупница, Дирекция Социално подпомагане - Дупница, Регионална здравна инспекция - Кюстендил, Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил, РУ на МВР – Дупница.
Основните цели, които са поставени в Програмата са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; подобряване здравето на децата; осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; адекватни правораздавателни практики; повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация; акцент върху спорт, култура и дейности за свободното време. Предстои програмата да бъде приета от Общински съвет-Дупница.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети