Химик ще решава съдбата на изборите за кмет в село Блатино

DenNews.bg
26.03.2016
размер на текста:

 Съдбата за спорните кметски избори в дупнишкото село Блатино е оставена в ръцете на химик. Каква ще бъде неговата експертна оценка ще реши и изхода на оспорвания вот и дали ще има нови избори. Това постанови състав на Върховния административен съд, който върна делото за разглеждане обратно в Кюстендилския административен съд с  изричното указание то да се преразгледа от нов състав. Той ще трябва да се съобрази на 100% с указанията, дадени от върховните магистрати, посочени в изрично в мотивите  на решението. Магистратите в Кюстендил касираха кметск ите избори в село Блатино, където по решение на ОИК Дупница за избран кмет беше обявен издигнатият от Инициативен комитет Димитър Дудин срещу кандидата на ГЕРБ Ботьо Дончев. Разликата между тях беше 1 глас. Ето и какви са сега указанията на ВАС и до какво се свеждат нарушенията, допуснати от окръжните магистрати в Кюстендил: 

Първо-при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила съдът е извел произволен извод,че в бюлетината с копие на л.62 от делото има специален по смисъла на чл.437, ал.3,т.2 ИК символ , представляващ черта със син химикал в квадратчето за кандидата Дончев,само защото в протокола от откритото съдебно заседание не е отбелязно с какъв цвят е чертата.При положение,че представителят на ОИК, при огледа и повторното преброяване на оригиналните бюлетини изрично е твърдял ,че процесната черта не е осъществена с химикал,а е отпечатък от друга бюлетина с оглед химизираната хартия, от която са изработени бюлетините,респ. не представлява нарочно отбелязване, съдът е следвало да назначи химическа експертиза,с която да установи какъв е цветът на чертата в оригиналната бюлетина,чието копие е представено на л.62 от делото и с какво пишещо средство е поставена и евентуално,при установяване на осъществено впоследствие удебеляване, е следвало вещо лице да установи последното със същото пищещо средство ли е осъществено.
Второ,аналогично-по отношение на точката,налична в квадратчето за кандидата Дончев в бюлетината,чието копие е представено на л.63,и при положение,че представителят на ОИК,при огледа и повторното преброяване на оригиналните бюлетини изрично е твърдял ,че процесната точка е резултат от зацапване, пак с химическа експертиза е следвало да се установи дали е в резултат от зацапване, или е нарочно отбелязване.
В случая съдът е подценил необходимостта от изясняване на посочените по-горе обстоятелства, които са от съществено значение за решаване на делото.
Иначе казано,при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила- чл. 194, ал. 1 предл.посл. от ГПК по откритото производство по оспорване на процесните бюлетини,в частта на първите две от тях, съдът е следвало да формира извод след изслушване на вещо лице-химик,и едва тогава да приеме дали оспорването е доказано.
Този пропуск е довел до нееднозначно прилагане на критериите по чл. 437, ал. 2 и ал. 3 от ИК, оттук и до незаконосъобразни и необосновани изводи относно действителността, респ. недействителността на отбелязания вот на избирателите, което се е отразило и на крайния извод на съда, че обявеният резултат от избора е различен от установения от ОИК.
Затова постановеното решение е неправилно като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуални правила, което налага неговата отмяна при условията на чл. 222, ал. 2, т. 1 АПК.
Спорът е останал неизяснен от фактическа страна в резултат допуснатото от първоинстанционният съд съществено нарушение на процесуални правила, поради което е налице основание за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
При новото разглеждане на спора съдът следва да назначи и изслуша вещо лице със задачи,посочени по-горе, за провеждане на процедурата по чл. 193 и чл. 194 от ГПК,и да съобрази нормите на чл. 437, ал. 2 и ал. 3 от ИК.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети