Бивш кмет и общински съветник с ефективни присъди от 4,6 г.

DenNews.bg
21.03.2016
размер на текста:

Бившият кмет на Видин Румен Видов и общинският съветник Милена Миланова получиха ефективни присъди от по 4 г. и 6 месеца по обвинение за присвояване на 103 820 лв. от общинския бюджет. Пръсъдата на Окръжен съд-Монтана подлежи на обжалване.
Според обвинителния акт за времето от 26.11.2010 г. до 2.11.2011 г., в качеството му на кмет на община Видин, в съучастие с Милена Миланова, общински съветник по онова време, са присвоили 103 820 лв. от бюджета на община Видин - престъпление по чл. 202, ал. 2 вр. чл. 201 от Наказателния кодекс.
В периода 09.11.2007 г. - 02.11.2011 г. подсъдимият Румен Видов е изпълнявал длъжността кмет на община Видин, а Милена Миланова е била избрана за общински съветник.
По инициатива на обвиняемата Миланова на името на свидетелката П. Ц. - краварка във ферма в околностите на Видин, са били регистрирани дружествата "Вип Спартак" ЕООД и "Протект Вд" ЕООД - Видин. Регистрираните фирми не са разполагали с лица, наети по трудово правоотношение, счетоводител и съответна документация, материална база, превозни средства или други активи.
Формалната собственичка на фирмите е упълномощила Миланова да я представлява във връзка с дейността на "Вип Спартак" ЕООД.
Без да е налице проведена обществена поръчка и сключен договор между община-Видин и "Вип Спартак" ЕООД или "Протект Вд" ЕООД - Видин, в периода от 26.11.2010 г. до последния му работен ден като кмет на община Видин -
02.11.2011 г., Румен Видов разпоредил от банковите сметки и от касата на община Видин да бъдат платени 103 820 лв. на тези дружества. Плащанията са били извършвани по представени фактури от пълномощника на "Вип Спартак" ЕООД- подсъдимата Миланова, за извършени услуги от дружествата - почистване на нерегламентирани сметища на територията на гр. Видин и животинския пазар.
Такива дейности реално не са били извършвани.
Тези плащания са извършвани независимо, че по онова време между община Видин и "Титан АС" ЕООД-гр. София имало сключен договор за възлагане на обществена поръчка за срок от 15 години, с предмет сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Видин и околните
населени места. По силата на този договор било осъществявано ежедневно почистване на града, което се удостоверявало с констативни протоколи за извършената работа. Въпреки, че през 2010 г. община - гр. Видин е имала неразплатени 596 622.79 лв. към "Титан АС" ЕООД - гр. София по изпълнението на сключения договор, а през 2011 г. дължимата сума достигнала до 1 470 619.91 лв., плащанията, нареждани от обвиняемия Видов към "Вип Спартак" ЕООД и "Протект Вд" ЕООД, били редовни и в пълен размер.
В хода на разследването не са събрани доказателства "Вип Спартак" ЕООД и "Протект Вд" ЕООД да са осъществявали такава дейност. Липсват не само сключени договори, но и каквато и да било отчетна документация. Налице са и доказателства, че през инкриминирания период не е имало нерегламентирани сметища на територията на гр. Видин.
Миланова е улеснила присвояването на паричните средства чрез съставянето и използването на неистински документи - фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от МОЛ на фирмите "Вип Спартак" ЕООД и "Протект Вд" ЕООД -Видин. На свой ред Видов е знаел, че нарежда плащания за фактурирани дейности, които на практика не са били извършени. По този начин е била ощетена една от най-бедните общини в страната.
Наложеното от съда наказание 4 години и 6 месеца "лишаване от свобода" за всеки един от тях следва да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип. Уважен е и гражданския иск в размер на 103 820 лв. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд - София.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети