Управител и технически ръководител на строителен обект на съд за смъртта на работник

DenNews.bg
04.11.2016
размер на текста:

 Окръжна прокуратура – Монтана внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу В. Аначков и И. Петров за престъпление по чл. 123, ал. 1 и ал 2 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият Аначков към края на 2013 г. до март 2014 г. заемал длъжността управител във „В.Г.И.“ ЕООД, а Петров бил технически ръководител на обект в същото дружество.

През 2013 г. в гр. Монтана била започната работа по обект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Монтана“. Управляваното от Аначков дружество следвало да извършва строителни дейности на обекта, като в изпълнение на тази задача се провеждали изкопни дейности и поставяне на канализационни тръби.

Във „В.Г.И.“ ЕООД на основание сключен трудов договор като общ работник бил назначен А. Н. На 21.02.2014 г. бригадата, в която той работел, извършвала дейности на обект на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, който бил част от общия проект за канализационната и водоснабдителната мрежа в гр. Монтана. Конкретната задача се заключавала в извършване на изкопни работи с багер и последващо полагане на тръби с диаметър 400 мм. и дължина 6 метра. Технологията за това представлявала разрязване на асфалтово покритие на ширина 1,10 метра и копаене на изкоп с багер с дълбочина 1,80 – 2,20 метра, в който да се полагат тръбите. По правилата за безопасност изкопи с такава дълбочина трябва се укрепват срещу свличане на земна маса.

Полагането на тръбите продължило и на следващия ден, като работниците действали без укрепване на изкопа, което било известно на управителя Аначков. Освен това на персонала не били зачислявани лични предпазни средства, работни дрехи и ботуши, не били предвидени топли дрехи и ръкавици. Каските, които използвали били стари, без вътрешен бандаж и без подбрадник за закопчаване.

Към 11:30 ч. бил изкопан изкоп с дължина 8-9 метра и положена тръба. Техническият ръководител Иван Петров наредил на А.Н. да слезе в изкопа и да положи лата (измервателен прибор) върху тръбата, за да измери нивото с оптичен нивелир. Работникът слязъл в изкопа по дървена стълба и стъпил отгоре на тръбата. В същия момент, докато държал латата, земна маса се свлякла върху него и го затрупала. Това се случило толкова бързо, че присъстващите на обекта в деня на трагичния инцидент впоследствие споделили, че „на практика, за секунди видели как Н. просто изчезва под земята“. Незабавно били предприети действия по изваждането му, но процесът се забавил, тъй като в срутилата се върху пострадалия пръст имало голям камък. Когато спасяващите достигнали до А.Н. той вече бил мъртъв, каската била паднала, а под главата му имало кръв.

От заключението на съдебно-техническата експертиза е видно, че А.Н. бил затрупан със земна маса с тегло 120- 140 кг на около 0,07 – 3 м. Основната причина за срутването й в изкопа е липса на укрепване. Непосредствената причина за смъртта е тежката черепно-мозъчна травма. Ако не бил камъкът в буцата, пострадалият можел да получи нараняване, но не и да загине.

Обвиняемият Аначков в качеството на ръководител и изпълнител – строител нарушил разпоредбите на нормативните актове, като не осигурил нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение с работника и здравословни и безопасни условия на труд.

Изпълняващият длъжността „технически ръководител“ - обвиняемият Иван Петров нямал право да заема тази длъжност, тъй като не отговаря на изискванията на закона за заемането й – няма необходимите образование, квалификация и стаж. Той нарушил вменените му задължения, свързани с контролиране спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, а при изкопни и подземни работи - да предприема подходящи мерки за безопасност, които включват използване на подходящо укрепление.

Предстои да започне съдебен процес срещу обвиняемите по делото за престъпна небрежност, довела до смъртта на работника на строителен обект.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети