Разширява се обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране при саниране

DenNews.bg
03.11.2016
размер на текста:

 Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. С него се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране. Включени са всички сгради в експлоатация, вкл. и жилищни, с разгърната застроена площ над 250 кв. м.
Регламентирано е прилагането на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация.
Със законопроекта се правят и промени по отношение издаването на „сертификат за енергийни характеристики на нова сграда“ – термин, който заменя досегашния „сертификат за проектни характеристики“ на сградите. Законът регламентира и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки за енергийна ефективност. Честотата на проверките зависи от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.
Документът е разработен във връзка с необходимостта от транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и стартирала процедура за неизпълнение от страна на България на задължения по Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети