Нова наредба променя цените и услугите от кадастралните регистри

DenNews.bg
03.11.2016
размер на текста:

 Правителството одобри промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. С измененията се определя размерът на таксите за услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри, Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и регистрите на правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри ще се предоставят като справки или официални документи. Справките ще бъдат предоставяни само в цифров вид, като таксата за тях ще е по-ниска в сравнение с тази за официалните документи. Официалните документи ще се предоставят в цифров вид и на хартия, като таксата за издаването им в цифров вид ще е по ниска с 30 на сто от дължимата за хартиен носител. Таксата за скица на поземлен имот в неурбанизирана територия се запазва на нивото, определено в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
От предоставяните услуги от фонда отпадат или са променени такива, които не представляват интерес за потребителите, и се въвеждат нови, които се търсят и са възприети от тях.
Запазва се размерът на таксите за услугите от регистрите на правоспособните лица. Промените се регламентират с изменението на Раздел VI на тарифата „Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“, който се преименува на „Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър“.
Очаква се промените да доведат до увеличение на броя на част от предлаганите услуги, до облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите на потребителите, както и до развитие на електронните услуги и повишаване на ефективността на обслужването чрез концентриране на информация в един административен орган.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети