Чимев забрани свободното пускане на коне, за нарушение глобите са от 100 до 400 лв.

DenNews.bg
29.11.2016
размер на текста:

Кметът на Дупница Методи Чимев издаде забрана за свободното пускане на коне, като заповедите са изпратени до 14 животновъди, регистрирани в ОДБХ. Забраната е във връзка със зачестилите случаи на свободно пуснати коне, с което се застрашава сигурността на населението и земеделската продукция. В заповедите се забранява пускането и преминаването на селскостопански животни през централните улици на общината, покрай детски и учебни заведения, паркове, градини, културни и здравни заведения както и навлизането и пашата на коне в частни урегулирани поземлени имоти, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята. При неспазване на изискванията ще се налага глоба в размер от 100 лв. до 400 лв. При установяване на повторно нарушение санкцията е в двоен размер. Съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество, при констатирано нарушение животните се задържа от органите на полската охрана. При установяване на нарушение, вследствие на което свободно пуснатите коне са причинили вреди на селскостопанско имущество, собственикът се наказва с глоба от 100 лв. до 500 лв.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети