Общинският съвет в Бобошево обяви конкурс за петима съдебни заседатели

DenNews.bg
11.11.2016
размер на текста:

 Общинският съвет в Бобошево обяви конкурс за избор на петима съдебни заседатели. Квотата, отпусната от Районния съд в Дупница е за петима души, досега община Бобошево бе представлявана от трима съдебни заседатели. Кандидатите могат да подават своите документи и да се запознаят по-подробно, като посетят кабинета на председателя на Общинския съвет в Бобошево Даниела Стоянова, или да се обадят на телефон 07046/25 98.


За конкурса вече е създадена и временна комисия за избор, предсеател е Албена Пеянска, а членове са Василка Граховска и Иван Маринов.

Временната комисия е натоверане със задачата да събере необходимите документи и да определи кандидати за съдебни заседатели, след което да ги предложи за приемана от Общинския съвет.

Ето и какви са изискванията към кандидатите, които трябва да подадат документите си най-късно до 30-и ноември.


Основните изисквания към съдебните заседатели, обективирани в разпоредбите на ЗСВ са както следва:

Чл. 67. (1) Съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.

Чл. 67. (3) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Чл. 68. (3) Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети