Само извинителна бележка до община Дупница ни спасява от санкция, ако пасуваме на изборите

DenNews.bg
05.10.2016
размер на текста:

В съответствие с изискванията на новия Изборен кодекс съществуват последици за гражданите при неупражняване на избирателното право. Въз основа на чл.3 от Изборния кодекс е определено, че гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. Съгласно чл.242 а, ал.1 от Изборния кодекс лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия. Разпоредбата на ал.1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

 

За удостоверяване наличието на причините избирателят трябва да представи в община Дупница съответните документи.

 

Също ал.1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети