НАП отписва задълженията по давност по служебен път

DenNews.bg
05.01.2016
размер на текста:

 Националната агенция за приходите (НАП) ще може да отпише служебно всички задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност, съгласно промени в ДОПК.
Данъчните няма да могат да правят безкрайни проверки, а повече лица ще носят отговорност за укриване на факти за публичните задължения, съобщава в. "Сега".
Това се прави за пръв път, като се очаква сумата да е впечатляваща. НАП засега не е готова да предостави информация за размера на тези задължения. Отписването на изтекли по давност публични дългове досега бе възможно само след изрично заявление.
Това е една от ключовите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която влeзе в сила от тази година. ДОПК бе изменен в редица текстове, като голяма част от промените целят да улеснят работата на приходните агенции.
Абсолютната давност изтича след 10-годишен срок (считано от годината, следваща тази, в която е била дължима сумата), независимо от това дали държавата е предприела мерки по принудително изпълнение. Изключение от 10-годишния срок за давността има само за задължения, които са отсрочени или разсрочени.
И в НАП, и в общините има дълги списъци на длъжници с изтекли по давност задължения, които не са отписани. В същото време проблемът за давността излезе остро на дневен ред при въвеждането на единната сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки. Впоследствие тя бе разделена след решение на Конституционния съд на принципа за покриване на най-старото по дата задължение. При него могат да се платят и задължения с изтекла давност, ако не са били изрично отписани.
От 2016 г. на принципа покриване на най-старото по дата задължение ще се събират и задълженията за местни данъци и такси, тоест проблемът с давността стои и за тях.
ДОПК вече изрично задължава НАП да предоставя удостоверения за наличие или липса на задължения на други администрации с оглед прилагането на практика на комплексно административно обслужване.
На фона на отделни ограничения данъчната администрация получава допълнителни инструменти за събиране на публичните вземания. От 2016 г. кръгът на отговорните за укриване на факти и обстоятелства за дължими данъци и осигуровки се разширява чувствително.
Отговорност за това ще носят не само органът на управление и управителят, но и прокуристите, търговските представители, търговските пълномощници.
Отпада и изпращането на покани за доброволно изпълнение на длъжниците с просрочени задължения. Източник: в. Сега

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети