Промени в закона наложиха забрана за ползване на телефони в клас

DenNews.bg
24.09.2015
размер на текста:

Учениците нямат право да използват мобилни телефони в клас, гласи текст в Закона за образованието, приет на второ четене от депутатите. С новия закон на децата е забранено да използват мобилните си телефони по време на учебните часове, съобщи БНР.
Освен това учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност, записаха още депутатите в закона.
Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му.
В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план.
С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
Учениците ще са длъжни за носят ученическите си лични карти във и извън училище.
Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брои учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети