17 сухоземни костенурки се върнаха на свобода в дивата природа

DenNews.bg
20.08.2015
размер на текста:

17 сухоземни костенурки от застрашения от изчезване вид Шипоопашата костенурка бяха освободени на територията на община Костинброд, в защитена зона от НАТУРА 2000 „Драгоман”. Освобождаването е част от програма за възстановяване на популацията на този вид в защитената зона. Програмата се води от център за размножаване на сухоземни костенурки на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в град Драгоман. Това е първото освобождаване на костенурки от този център в дивата природа.
Пуснатите костенурки са намерени от граждани в различни части на София в паркове, градини, междублокови пространства или пътища. Намерените костенурки са адаптирани за живот в дивата природа между 1 и 3 години в Центъра за размножаване на сухоземни костенурки в Драгоман в условия, максимално близки до естествените. Хранени са с типична за дивата природа храна и са привиквани да се зазимяват по естествен път, следвайки природния ритъм.
Преди да поемат отново към дивата природа костенурки прекара две седмици на новото място във временно адаптационно ограждение. Целта е те да могат да привикнат към новото си местоживеене, а хранителната им диета се състоеше предимно от ябълки, джанки и др.
Мястото, където костенурките са освободени, е територия, в която в миналото са живели костенурки от този вид, но още в първата половина на 20-ти век те са изчезнали под натиска на нарстващата човешка дейност. Сега тази територия е включена в защитена зона „Драгоман”, а местообитанията са много подходящи за връщане на вида. Стремежът на екипа на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е да не пуска костенурки с неизвестен генетичен произход на места, където има съществуваща местна популация.
Сухоземните костенурки са защитени от закона, а в Червената книга на България са отбелязани с категория „застрашен от изчезване в природата вид”.

 

Всяко вземане на костенурките от техните природни местообитания е строго забранено и се наказва от закона.

 

За съжаление повечето хора не са запознати с природозащитния статут на костенурките, а и в учебниците не го пише. Ето защо често се случва хората да намират костенурки на пътя и да ги вземат със себе си, за да ги „спасят”. Други ги прибират за домашни любимци. А все още се срещат и случаи на костенуркоядство. Всички тези дейности са забранени от закона! Ако разберете за костенуркоядство или други подобни нарушения, сигнализирайте в полицията или на спешния телефон 112, местните горски служби, зеления телефон на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ). Ако намерите костенурка на шосето, най-доброто, което може да направите, е да преместите животното отстрани на пътя, за да не бъде блъснато от преминаващите коли.
Връщане в природата на този застрашен вид е подпомогнато финансово чрез дейности за мониторинг с помощта на доброволци на популации на редки видове и проект „Костенурки, птици и растения в Западна България”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 със спомосъществователството на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. От 23 години Сдружението работи за проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.
СДП БАЛКАНИ развива екологично образование за малки и големи, като поддържа два образователни и посетителски центъра – Образователен център за едрите хищници в с. Влахи и Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети