Без наказание за пълното унищожаване на археологически обект край Дупница

DenNews.bg
21.07.2015
размер на текста:

Районен съд-Дупница отмени санкцията в размер на 10 000 лв., наложена на Консорциум „Струма – Лот 2” АД за пълното унищожаване на археологически обект в местността „Черешарника” край Дупница.
Наказателното постановление е издадено от зам.-министъра на културата на 16 април тази година, след като на 31 октомври 2014 г. регионален инспектор към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” при Министерство на културата съставил акт за установяване на административно нарушение срещу Консорциум „Струма -2” ДЗЗД - София. Нарушението е установено от комисия, назначена от министъра на културата за приемане на резултатите от спасителни археологически проучвания, проведени на обект по трасето на автомагистрала „Струма” – късноантично селище в местността „Черешарника”. Комисията на място и по документи установила, че археологическият обект „Късноантично селище”, недвижима културна ценност с национално значение е унищожен, като изцяло е премахнат; унищожени са всички разкрити структури – зидове и вкопани ями и част от находките – цели и фрагментирани, но запазени на място питоси (глинени съдове – хранилища) над 30 броя. Поради пълното унищожение на археологическия обект комисията била в невъзможност да изпълни задължението си въз основа на доклада с научната оценка на ръководителя на проучването да изготви предварителна оценка на разкритите недвижими археологически структури, за да се прецени на базата на тази оценка дали теренът ще бъде освободен за осъществяване на инвестиционните намерения, т.е. строежа на пътя.
В наказателното постановление на зам.-министъра на културата е записано, че консорциумът е извършил изкопни дейности с използване на тежка земекопна техника на археологически обект „Късноантично селище” в землището на Дупница, като разкритите структури и находки са премахнати без осъществяване на археологическо наблюдение по реда на чл.161, ал.2, с което е нанесена научна и обществена вреда и е изгубена възможността за придобиване на знания и опит относно начина на изграждане на структурите.

 

В постановлението обаче е допусната груба грешка, довела до съдебното решение и отмяна на наказанието

 

В закона е посочено, че имуществена санкция може да се наложи само на юридически лица или еднолични търговци, а в конкретния случай имуществена санкция е наложена на консорциум.
Консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност. За консорциума се прилагат правилата за гражданско дружество, т.е. Законът за културното наследство предвижда задължения за юридически лица или еднолични търговци, а с обжалваното наказателно постановление е наложена имуществена санкция на гражданско дружество, което не е юридическо лице или едноличен търговец.
Юрисконсултът на културното министерство призна пред съда, че към момента на съставяне на акта и постановлението не е било известно, че изпълнителят е консорциум, а не юридическо лице.
По тази причина съдия Снежанка Кьосева постанови, че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено без да се разглеждат и обсъждат въпросите по същество.
Решението на Дупнишкия съд може да се обжалва с касационна жалба пред Кюстендилски административен съд.

 


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети