Дупничанин разкри мега скандал в шахмата, изхвърлиха го за 3 години

DenNews.bg
09.06.2015
размер на текста:

За назряващ международен скандал в шахмата алармира заместник-председателят на ШК Марек Юнион-Ивкони Методи Стойнев. Той разкри, че в офшорна зона е създаден фалшив Европейски шахматен съюз от председателя на родната федерация Силвио Данаилов, с цел източване на средства от клубовете. Стойнев посочи като пример, че през миналата година у нас са се състояли две състезания за Европейската купа, без никой от участващите шахматисти да знае, че са с такъв статут. От 5-ти юни, след като гросмайстор Кирил Георгиев, Симеон Стоичков и Методи Стойнев разкриха схемата, техните състезателни, съдийски, организаторски, клубни и треньорски права бяха спрени от Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Стойнев и Георгиев са изхвърлени за по 3 години, а Стоичков за 5.
Вече е подаден сигнал за злоупотребите до главния прокурор, като със случая се занимава Върховна касационна прокуратура. С подписка е свикано извънредно отчетно-изборно събрание на Българската федерация по шахмат, което ще се състои на 30 септември. На него трябва да бъде представен отчетът на централата. Методи Стойнев възнамерява да съди родната федерарация за „уронване на престижа”. За скандала вече е запознат е и президентът на Световната шахматна федерация Кирсан Илюмжинов.

С И Г Н А Л


Относно:
Финансови нарушения в Българска федерация по шахмат
гр. София, бул. В. Левски № 75


В последните месеци на 2014 г. излязоха наяве груби финансови нарушения в Българската федерация по шахмат. Тя е представлявана от:
Силвио Данаилов Бояджиев – президент и
Николай Христов Велчев – изпълнителен директор.

В периода октомври 2010 – август 2014 г. Силвио Данаилов е и президент на Европейския шахматен съюз (ECU). През тези години Силвио Данаилов, като президент на Европейския шахматен съюз от една страна е подписвал договори с Българската федерация по шахмат, която той ръководи, от друга, т.е. сам със себе си; издавал е фактури от името на ECU за получените суми, но за много от тях няма никакви следи в архива на Европейския шахматен съюз.
Много от тези финансови операции извършени в периода 2011 – септември 2012 г. са установени от ревизия на Агенцията за държавна финансова инспекция и отразени в доклад№ ДП 1 СФ - 0001 /15.01.2013 г. но по тях не е взето отношение, тъй като те не са били обект на проверката. Самата проверка е имала за цел да установи единствено дали са спазвани изискванията на Закона за обществените поръчки.
Всички цифри, фактури и платежни нареждания в доклада обаче, са надлежно проверени и не подлежат на съмнение.

I.
Според констатираното в този доклад, през 2011 г. „Сдружение БФШ” е извършило разходи за доставки и услуги в общ размер на 2 458 045.80 лв с ДДС, отчетени по Годишния финансов отчет за 2011 г. От общата сума на отчетените „Други разходи” в размер на 997 802.39 лв през 2011 г., разходи на обща стойност 818 817.75 лв са за: такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи в размер на 717 255.86 лв; Тези разходи са нереални и са завишени неколкократно.
Смущаващ е изразът други шахматни съюзи, тъй като такива няма!! Съществуват само две международни шахматни организации и това са: Международна федерация по шахмат (FIDE) и Европейски шахматен съюз (ECU). Към тях БФ Шахмат плаща ежегодно своите задължения за такси за проведени в страната международни турнири, за ранглистата, в която фигурират българските шахматисти участващи в международни състезания и за членски внос. Тези разходи са фиксирани в официални писма от FIDE и ECU и са около 70-80 000 лв. Не е ясно писмо с какво съдържание е изпратил Данаилов като президент на ECU до Българската федерация по шахмат, за да бъде преведена тази огромна сума.
През 2012 г. операцията се повтаря. За проверявания период (до месец септември) „БФ Шахмат е платила за: такси и членски внос на международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи в размер на 413 422.19 лв” Преведените суми през 2012 г. са по-малко, тъй като постъпилите средства от страна на Министерството на младежта и спорта и други спонсори, явно са били по-малко.
Тази практика е продължила и през следващите години – 2013 г. и 2014 г., (федерацията е задължена да си плаща ежегодно таксите към FIDE и ECU) но нямаме никаква информация за преведените средства, тъй като министерството на младежта и спорта упорито отказва да публикува (въпреки, че по Закона за достъп до обществена информация е задължено) какви средства е предоставило на БФ Шахмат за проведени у нас международни турнири през 2011, 2012, 2013 и 2014 г. Такова искане сме отправили още на 18.12.2014 г. с вх. № ДП-14-00-48 и повторено на 26.01.2015 г. с вх № ДП – 14-00-48/3

II.
През 2011 г. „Сдружение БФШ”, е изплатило на Европейския шахматен съюз, сума в общ размер на 239 999. 89 лв или (122 710 евро), представляваща наем на заглушаваща честотите техника, електронни шахматни часовници, електронни шахматни комплекти (дъски и фигури) Горепосочената техника е наета във връзка с провеждането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г. и провеждането на Европейско индивидуално първенство по шахмат за мъже през 2012 г.
Във връзка с провеждане на Европейското индивидуално първенство по шахмат за деца, юноши и девойки през 2011 г. „Сдружение БФШ” е изплатила за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз електронни шахматни комплекти, електронни шахматни часовници и ел. оборудване с марка DGT, в общ размер на 113 829.30 лв /58 200 евро/. За доставката Европейският шахматен съюз е издал 2 броя фактури с №№ 232/11/03.08.2011 г. и 271/11/10.10.2011 г., платени с 2 бр. платежни нареждания на 08.08.2011 и 11.10.2011 г.”
Във връзка с провеждане на Европейското индивидуално първенство по шахмат през 2012 г. в Пловдив „Сдружение БФШ” е заплатила за предоставени за ползване от Европейския шахматен съюз, специфично спортно оборудване /заглушаваща честотите техника/, електронни шахматни комплекти и електронни шахматни часовници с марка DGT в общ размер на 126 170.59 лв /64 510 евро/.
За доставката Европейският шахматен съюз е издал 2 броя фактури с №№ 292/11/24.10.2011 г. и 318/11/15.11.2011 г., платени от „Сдружение БФШ” на 24.10.2011 и 17.11.2011 г. с 2 бр. платежни нареждания.
Странно защо БФ Шахмат заплаща „наем за ползване на специфично оборудване 5 месеца преди провеждането на състезание, което може и да не се проведе. От какво е продиктувано това бързане? Какъв договор е сключила ръководството на БФ Шахмат с ръководството на Европейския шахматен съюз?
Извършените разходи за наем в размер на 239 999. 89 лв са отчетени по счетоводна сметка 602 „Разходи за външни услуги” и счетоводна сметка 609 „Други разходи” (цитат от доклада на АДФИ). Абсолютно никой от шахматните деятели и съдии, присъствали на тези състезания няма и най-малка представа за получена под наем материална база от Европейския шахматен съюз. Тъкмо напротив – цялата използвана материална база е била собственост на БФ Шахмат и някои български шахматни клубове.
Тези разходи са осчетоводени за несъществували обстоятелства и са отчетени с недействителни (фалшиви) документи. Трябва да се има предвид, че Европейският шахматен съюз не разполага със заглушаваща честотите техника и каквато и да е друга материална база. А внасянето на заглушаваща честотите техника в страната и нейното използване не може да стане без специално разрешение на НСО и МВР.
Оборудването на залите за игра е задължение на организаторите, в случая на БФ Шахмат. Затова федерацията е платила огромен наем на „Албена Тур” ЕАД: за предоставяне на залите за състезанието - 252 000 лв. с ДДС; За осигуряване на нужния инвентар във всяка зала за нормалното протичане на състезанието - 72 000 лв. с ДДС; За осигуряване на необходимото техническо оборудване и монтаж. - 89 000 лв. с ДДС; за осигуряване на охрана – услуги, в размер на 92 000 лв. с ДДС; за осигуряване на медицинско обслужване, на стойност 80 000 лв. с ДДС. Тези разходи са доста съмнителни и нереални. Въз основа на какви оферти от страна на „Албена Тур” ЕАД са формирани и фигурират ли в подписания преди състезанието договор между БФ Шахмат и „Албена Тур” ЕАД. Ако да, защо ръководството на федерацията се е съгласило с тази неизгодна оферта?

* * * * *
За прикриване на финансовите си далавери, които се простират и в някои други европейски страни, на 4 май 2011 г. Силвио Данаилов регистрира нов Европейски шахматен съюз, със същото наименование както и на официалния ЕШС
European Chess Union LLC a Delaware Limited – Liability Company (LLC). The company`s File Number is listed as 4977764
The Registered Agent on file for this company is Harvard Busines Services, Inc. and is located at 16192 Coastal Highway Lewes, DE 19958
Наличието на този нов нелегален Европейски шахматен съюз дава отговор на много въпроси. Ето какво се крие под израза, други шахматни съюзи. Той е регистриран в щат Делауер в САЩ, в офшорна зона. Има разкрити финансови сметки в една банка в Словения и може би в други европейски банки. По сметките именно на този фалшив Европейски шахматен съюз са превеждани големите суми от Българската федерация по шахмат, които проверяващите от АДФИ са приели като нещо съвсем нормално, заблудени от еднакво звучащото наименование. Това лесно може да бъде установено, при една проверка на движението по банковата сметка на Българската федерация по шахмат.

III.
За откриването и закриването на Европейското първенство за мъже в Пловдив през 2012 г. БФ Шахмат е изплатила на фирма „АДЕПТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София сумата от 70 000 лв без ДДС? За какво са изплатени тези средства? Защо ръководството на БФШ не е организирало конкурс за тази дейност, съгласно закона за обществените поръчки? Спазва ли ръководството на федерацията този закон, или за нея той не съществува? Кой стои зад тази ферма. Бърза справка показва, че тя е на арх. Дуковски, близък приятел на зам. президента на БФ Шахмат Николай Недков – третият от ръководството на федерацията тясно свързан с финансовите далавери. Той е връзката между спонсорите и федерацията.

IV.
През 2011 г. за командировки в страната и чужбина ръководството на федерацията е изразходвало 97 897.89 лв, а през 2012 г. (за първите 9 месеца) – 88 260.59 лв. Това означава, че за 20 месеца за командировки са изразходвани общо 186 158.48 лв., т.е по 9 307.92 лв на месец.? Кой и къде е бил командирован през това време? Какъв е ефекта от тези командировки? Кой е подписвал командировъчните заповеди? Има ли отчет на командированите? Не е тайна, че командированите са именно Силвио Данаилов и Николай Велчев.

V.
През 2012 г. Силвио Данаилов, като президент на Европейския шахматен съюз предоставя правото на Българската федерация по шахмат да организира и проведе Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже; през 2013 г. – Европейските индивидуални първенства за ветерани (мъже и жени), през 2014 г. – Европейско индивидуално първенство за жени. Интересно как Българската федерация е спечелила домакинството на тези състезания? Кога и къде се е състоял конкурса за тези домакинства? Кои страни са били другите кандидати? Какви оферти е предоставила БФ Шахмат и съгласувани ли са били те предварително с Министерството на младежта и спорта? Какви договори е сключила БФ Шахмат с Европейския шахматен съюз (С. Данаилов от една страна със С. Данаилов от друга)? Каква е ползата за българския шахмат от тези състезания?
За тези състезания Българската федерация по шахмат подготвя проекти и кандидатства за средства от Министерството на младежта и спорта. Тези проекти във финансово отношение са нереални – многократно завишени. От страна на министерството без да е правена финансова обосновка на представените проекти (защо?), са предоставени исканите средства.
Само през 2014 г. Министерството на младежта и спорта превежда на БФ Шахмат сумата от 923,870 лева за организирането и провеждането на две международни състезания: за Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени в град Пловдив на 26.06 – 11.07.2014 г. - 476 000 лв и за Европейски индивидуални купи по класически шахмат за мъже и жени, кк Албена/ Златни пясъци, 01.06 – 09.06.2014/10.06 – 18.06.2014 - 447 870 лв. Стойността на първенството в Пловдив е завишена близо 3 пъти. Това сме го доказали с приложените справки към двете писма до министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев, но той вместо да разпореди независима проверка (далаверите на федерацията са прикривани от служители на министерството) и да предприеме практически действия срещу измамниците, зае трудно обяснима позиция в тяхна защита, демонстрирайки странно безразличие.
Още по-скандален е случаят с другото състезание, за което министерството е превело сумата от 447 870 лв. Такова състезание въобще не фигурира в официалния календар на Европейския шахматен съюз и то никога не е провеждано. Но Силвио Данаилов успява да заблуди министъра с фалшиво писмо подписано от самия него, след като вече не е президент на ECU. Новото ръководство на Европейския шахматен съюз обаче го опроверга категорично, доказвайки това, което всички български шахматисти и любители на шахмата в страната знаят, че такова състезание не е провеждано. Това е една от най-скандалните измами в съвременния световен спорт, която все още не е станала достояние на широката общественост.
Подобни измами са ставали и през годините 2013 и 2014 - за тях Министерството на младежта и спорта отказва да предостави исканата информация.


Десет въпроса към Силвио Данаилов
и Николай Велчев


Уважаеми дами и господа,

За да спре разпространението на всевъзможни слухове и обидни квалификации по адрес на един или друг шахматист или шахматен деятел, е крайно време Президентът на БФ Шахмат г-н Силвио Данаилов и изпълнителния директор г-н Николай Велчев да дадат отговор на следните въпроси:

1. Запознати ли са членовете на УС на БФ Шахмат с резултатите от направената ревизия в края на 2012 г. от Държавната агенция за финансова инспекция? Знаят ли членовете на УС за съществуването на доклад на АДФИ, който е връчен на г-н Велчев с вх. № 1-077-004 на 18.01.2013 г.? Каква е била тяхната реакция към констатираните в този доклад пропуски и слабости?

2. На какво основание през 2011 г Българската федерация по шахмат е превела: за такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи сумата от 717 255.86 лв.
За да няма спекулации с тази фантастична сума, да бъдат публикувани на интернет-страницата на федерацията, писмата от ФИДЕ, ECU и другите шахматни съюзи въз основа, на които са преведени тези средства? За сравнение да бъдат посочени и сумите преведени от БФ Шахмат на ФИДЕ и ECU за 2009 и 2010 г.

3. Кои са тези други шахматни съюзи, в които членува Българската федерация по шахмат? Кога са създадени, кои са техните учредители, къде им е седалището, кои са техните ръководители? Кой и кога е взел решение БФШ да членува в други шахматни съюзи?

4. През 2012 г Българската федерация по шахмат е превела: за такси и членски внос на Международната федерация по шахмат, Европейския шахматен съюз и други шахматни съюзи сумата от 413 422.19 лв. На какво се дължи тази голяма разлика в сравнение с преведените суми през 2011 г.? Да бъдат публикувани на интернет-страницата на федерацията, писмата от ФИДЕ, ECU и другите шахматни съюзи въз основа, на които са преведени тези средства?

5. Във връзка с провеждане на Европейските индивидуални първенства за деца, юноши и девойки от 8 до 18 г. в Албена през 2011 г.федерацията е направила разходи на обща стойност 941 634.24 лв с ДДС За да бъде получен ясен отговор на следващите въпроси, да бъде публикувано Споразумението между Европейския шахматен съюз и Българската федерация по шахмат, с което се предоставя домакинството на БФШ да организира и проведе тези състезания. Да бъде публикуван и договорът между БФ Шахмат и „Албена Тур” ЕАД

6. Въз основа на каква оферта от страна на „Албена Тур” ЕАД, БФ Шахмат е превело сумата от 252 000 лв. с ДДС, за предоставяне на залите за състезанието, т.е по 25 000 лв на ден. (за сведение наемът на най-голямата зала в България, „Арена Армеец” в София за един ден е 15 000 лв.). Фигурирала ли е тази сума при подписването на договора? Ако да, защо ръководството на БФ Шахмат се е съгласило с нея? По каква сметка са преведени средствата. Да бъде публикувано копие от платежното нареждане.
За осигуряване на нужния инвентар във всяка зала за нормалното протичане на състезанието БФ Шахмат е заплатило 72 000 лв. с ДДСКакво включва тази сума, след като веднъж е платен колосален наем?
Осигуряване на необходимото техническо оборудване и монтаж. За това БФ Шахмат е заплатила нови 89 000 лв. с ДДС Какво се включва в това плащане, като се имат предвид горните две?
Осигуряване на охрана – услуги, в размер на 92 000 лв. с ДДС
Осигуряване на медицинско обслужване, на стойност 80 000 лв. с ДДС
Коментарът на тези разходи ги оставяме на ръководителите на БФ Шахмат. Всеки който малко или много е запознат с организирането и провеждането на едно шахматно състезание сам може да си направи анализ на изразходваните средства.

7. Според доклада на АДФИ, въз основа на предоставените от БФ Шахмат финансово-отчетни документи, през 2011 г. Сдружение „БФШ” е изплатило на Европейския шахматен съюз сума в общ размер на 239 999. 89 лв /или 122 710 евро/, представляваща наем на заглушаваща честотите техника, електронни шахматни часовници, електронни шахматни комплекти (дъски и фигури) Имаше ли на това първенство заглушаваща честотите техника? Чия собственост е тя? Как е внесена в България? Кой е дал разрешение за това? (за сведение такава техника на състезания в нашата страна е използвана само в мачовете на Топалов с Камски и Ананд и за нея не е заплащан наем, а само командировъчни разходи за двама обслужващи я. Тази техника беше внесена в страната със специално разрешение на НСО и МВР и беше зорко охранявана.). Използвана ли е такава техника на Европейското първенство в Пловдив за мъже през 2012 г.? Защо наемът за „използването” на тази техника е платен през октомври 2011 г., т.е 5 месеца преди провеждане на първенството?

8. За откриването и закриването на Европейското първенство за мъже в Пловдив през 2012 г. БФ Шахмат е изплатила на фирма „АДЕПТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София сумата от 70 000 лв без ДДС? Кой се крие зад тази фирма? Може ли да бъде публикуван проектът (сценария) за който е изплатена тази сума? Защо ръководството на БФШ не е организирало конкурс за тази дейност, съгласно закона за обществените поръчки? Спазва ли ръководството на федерацията този закон, или за нея той не съществува?

9. През 2011 г. за командировки в страната и чужбина федерацията е изразходвала 97 897.89 лв, а през 2012 г. (за първите 9 месеца) –88 260.59 лв. Това означава, че за 20 месеца ръководството е изразходвало за командировки общо 186 158.48 лв., т.е по 9 307.92 лв на месец.? Може ли да бъде предоставена кратка справка кой и къде е бил командирован през това време? Какъв е ефекта от тези командировки? Може ли да бъде публикуван част от отчета на командированите?
10. Колко акта за установените административни нарушения, за времето от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г. са съставени на изпълнителния директор на федерацията г-н Николай Велчев? Колко акта са съставени на юридическото лице Сдружение „БФШ” за установените административни нарушения, за същия период? Запознати ли са с тях членовете на УС на БФ Шахмат?
Всички цифри и изводи в тези десет въпроса, както беше посочено в началото са взети от Доклада на АДФИ. Проверката е констатирали фактите, но по тях не е взето отношение, тъй като целта е била да се види доколко ръководството на федерацията спазва закона за обществените поръчки, а и част от преводите са направени по сметки в чужбини или по договори с други организации..Всеки, който желае да се запознае в подробности с този доклад, може да го поиска от изпълнителния директор на БФ Шахмат г-н Н. Велчев или от Агенцията за Държавна финансова инспекция, която с удоволствие ще ви го предостави съгласно закона за достъп до обществена информация. А защо федерацията не качи този доклад на своята интернет страница. Той в подробности отразява дейността на федерацията през първите 20 месеца от ръководството на г-н Силвио Данаилов и неговия екип. Няма от какво да се притесняват. Всички цифри и данни там са проверени и по тях г-н Велчев е дал своите писмени обяснения.
Това са само част от въпросите на които г-н Силвио Данаилов и г-н Николай Велчев трябва да отговорят, за да започне да се разсейва мъглата обхванала тяхното управление. След като отговорят, в което искрено се надяваме, ще им зададем други въпроси, които вълнуват не по-малко шахматното ни движение. Само по този начин, в откровен диалог, честно и открито може да бъде възстановено взаимното доверие.

 

Най-четено

Темите от "Спорт"

Етикети