Промените в здравното осигуряване „Москов” минаха на първо четене

DenNews.bg
19.03.2015
размер на текста:

Промените в Заона за здравното осигуряване, известни като поправките „Москов” минаха на първо четене в парламента. „За” гласуваха 100 епутати-от ГЕРБ, РБ, АБВ, БДЦ и Патриотичния фронт. „Против” се обявиха 42-ма депутати от БСП и ДПС, а Атака не участва в гласуването.
С промените се предвижда да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете. Като част от мерките за подобряване събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, освен увеличаването на вноските от държавата, се предлага и въвеждане на допълнителни мерки за "повишаване отговорността на гражданите да участват с личния си принос в солидарния модел". Промените предвиждат лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановяват след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски.
Една от най-спорните промени е заложеното увеличение на състава на Надзорния съвет на НЗОК с двама представители на държавата. Според Москов и кабинета с това ще се създадат условия за оптимално изпълнение на неговите задължения, предвид увеличаването на функциите му.
От началото на 2016 година, тези, които се осигуряват сами, ще имат шестмесечен период, в който да заплатят всички здравни вноски, които са пропуснали през последните три години. След изтичането на този период, за да възстановим здравноосигурителните си права, ще трябва да покрием всички вноски, които не сме заплатили от началото на здравноосигурителния модел, обясни в пленарна зала Петър Москов.
При окончателно приемане на промените в този му вид НЗОК ще бъде задължена да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги. Предвижда се прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна неудовлетвореност от страна на пациентите, както и прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови договори. Според опозицията проучването на удовлетвореността на пациентите и предвидена възможност за прекратяване на договори на база тези проучвания граничи с популизма.
Промените на здравното министерство в модела на здравното осигуряване предвиждат връщане на договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите.
Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се предвижда да се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК вместо с наредба на министъра на здравеопазването, предвижда още законопроектът. Министърът ще утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК.
Поправките "Москов" възстановяват арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случай на констатирани нарушения на Националния рамков договор. Тези комисии ще се състоят от представители на съответната районна здравноосигурителна каса, на съответните районни колегии на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, както и на съответните регионални колегии на съсловните организации на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, и от представител на регионалната здравна инспекция.
С мотивите си от министерството на Москов посочват още, че с промените се създава правна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска и фармацевтична практика. Те ще се осъществяват от РЗОК, Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните здравни инспекции и съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина и т.н. по предварителен ежегоден план, утвърден съвместно от НЗОК, Изпълнителна агенция "Медицински одит", съответните регионални здравни инспекции и съсловните организации. При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа, на когото със закон са възложени съответните контролни правомощия. Източник: БГНЕС
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети