Комисия ще пресява бедните в Дупница за безплатна храна

dennews.bg
21.12.2015
размер на текста:

 Кметът на Община Дупница – инж. Методи Чимев сключи договор за социалната услуга „Обществена трапезария", финансирана от Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика, с което на територията на общината ще продължат да получат безплатен топъл обяд 99 лица. Срокът на договора е до 30 април 2016 год.
От безплатното хранене, могат да се възползват лица и семейства, получаващи месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни деца и лица.
Желаещите да ползват услугата могат да подават документи – заявление - декларация по образец в деловодството на Община Дупница до 17 часа на 28 декември 2015 г.
Подборът на лицата ще се извърши от специално назначена за целта комисия, в която ще бъде включен и представител на Дирекция „Социално подпомагане".

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети