8 от 88 ученици посещавали часовете във вечерната гимназия в Дупница

dennews.bg
21.12.2015
размер на текста:

 След като на сесията на местния парламент в Дупница стана ясно, че вечерната гимназия е застрашена от закриване заради установени системни нарушения и несъответствие с броя на записаните ученици и броят на реално присъстващите, поискахме официално становище на Регионалния инспекторат по образование в Кюстендил. Ето и официалното становище, което бе изпратено на редакционната ни с поща след съгласуване с Министерство на образованието:
«Във Вечерно средно общообразователно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Дупница в началото на учебна 2015/2016 година са записани 70 ученици в дневниците на IX, X, XI и XII клас във вечерна форма на обучение и 18 ученици на самостоятелна форма на обучение. В изпълнение на заповед на Министъра на образованието и науката РИО – Кюстендил е планирал и осъществява проверки в училищата на територията на област Кюстендил за посещаемостта на учениците в учебни часове. Извършените проверки от РИО – Кюстендил през учебната 2015/2016 година, включително и на 11 декември 2015 г. показват несъответствие на броя на учениците присъствали в учебни часове по време на проверките и броя на учениците вписани в дневниците на паралелките. За проверявания период броят на присъстващите ученици варира от 0 до 8 ученици в клас и час. На директора на ВСОУ е връчена заповед, с която е възложено извършването от него на ежедневен текущ контрол на присъствието на учениците в учебни часове и отразяването на техните отсъствия в задължителната документация на училището от 17 септември 2015 г. до края на учебната 2015/2016 година. Ежедневните проверки на директора констатират присъствие на учениците в учебни часове от един до осем в клас. Във връзка с актуализиране на базата данни на училището към 01 декември 2015 г. директорът Самарджиева докладва 38 ученици във вечерна форма на обучение и 30 ученици в самостоятелна форма на обучение. Отпаднали от обучение са 21 ученици. При проверките от РИО са констатирани нарушения на учителите относно неотразяване на отсъствия на част от учениците от учебни часове и неупражняване на контрол от страна на директора”
Радостина Новакова- Началник РИО- Кюстендил

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети