Прокурор Ивайло Василев представя книгата си, с която стана доктор по право

DenNews.bg
08.10.2015
размер на текста:

 Прокурор Ивайло Василев, доктор на правните науки, ще представи третата си поредна книга пред публиката в Дупница. Представянето е насрочено за 9 октомври, петък, от 18:30 часа в Околийската къща. Организатори на събитието са община Дупница и издателство „Сиела”.
Книгата „Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателство на Р Италия и Р България” е научната монография, въз основа на която прокурор Василев придобива научна степен доктор по право.
Зад гърба си прокурорът от Районна прокуратура-Дупница има две книги – първата е със негови стихове, а втората е исторически труд „Спомоществователи на Дупница”.
Прокурор Василев е редактор на книгата „Борбата с организираната престъпност в Италия”, съдържаща статии на водещи италиански магистрати и учени. Той е част от работната група по изработването на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
Сред гостите на представянето в петък ще бъдат издатели, редактори, професори по право и финанси, бивши италиански полицаи, колеги и приятели.
Книгата „Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателство на Р Италия и Р България” представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Италия и България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество. В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други. Подробно са разгледани понятията за "конфискация" и "отнемане" и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход. Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.
Ивайло Василев е роден в Дупница. Завършва "Българска филология" и "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". През 2014 г. защитава дисертационен труд и става доктор по "Наказателен процес". Има публикации в специализирания печат в областта на наказателното право и процес, както и във връзка с установяването и отнемането на незаконно придобито имущество. Дупница. От 1998 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети