На обществено обсъждане ще бъде избрана новата визия на жк „Бистрица” и жк „Елица”

DenNews.bg
13.01.2015
размер на текста:

На обществено обсъждане с жителите на Дупница ще бъде избрана новата визия за изграждане на зони за отдих в ж.к. „Бистрица” и ж.к. „Елица”, както и реконструкция на Светофарното градче.
Обсъждането е насрочено за 15 януари от 17.30 часа в заседателната зала на общината.
Пред всички желаещи да се запознаят с проектите ще бъде презентирано на 3D какво и как се предвижда да бъде направено-детски площадки, зелени площи, междублокови пространства, пешеходни алеи и т.н. След представянето на идеите в процес на дискусии ще бъде взето оптималното обемно пространствено решение. Това от своя страна ще бъде решаващо при последващи строително-ремонтни дейности в посочените обекти и ще допринесе за решаването на урбанистични проблеми в Дупница. Изпълнението на настоящото проектно предложение ще даде възможност на община Дупница да генерира голям брой качествени инвестиционни проекти с висока степен на готовност за финансиране по оперативната програма за "Региони в растеж" за периода 2014-2020 г.
Всички проекти, които се предлага да бъдат включени в настоящото проектопредложение, се намират в 3-те одобрени зони за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Дупница.
Покани за присъствие на общественото обсъждане са изпратени до всички домоуправители на блоковете в двата квартала.
„Надявам се да дойдат повече граждани, за да се запознаят с намеренията ни и, разбира се, да дадат своите идеи, които да използваме. Те са най-близко до проблемите и разчитаме на техните идеи и коментари за тези райони. Двата квартала обхващат почти половината от населението на града и затова се нуждаем от повече мнения и предложения. Работим ускорено, защото съм поставил за цел да бъдем сред първите при отварянето на програмите с готови проекти за финансиране”, коментира кметът на Дупница Методи Чимев.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети