Съдът потвърди 2000 лв. глоба за Чимев за дискриминационно условие в обществена поръчка

DenNews.bg
08.05.2014
размер на текста:

Районен съд-Дупница потвърди глоба от 2000 лв., наложена на кмета на Дупница Методи Чимев от Агенцията за държавна финансова инспекция, във връзка с провеждането на обществената поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината.
Причината за налагането на санкцията е, че кметът е одобрил условие към участниците в процедурата те да разполагат със собствен капитал от минимум 800 000 лв. за всяка една от последните финансови години /2009, 2010 и 2011 г./. С това изискване необосновано е ограничено участието на други лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка, заради което е съставен и акт от шефа на Дирекция ,,Извършване на инспекционната дейност” при АДФИ-София.
Припомняме, че в процедурата, проведена през 2011-а година участваха само две фирми-консорциум „Нелсън Инженеринг” и консорциум „Дупница Клинър”, като за изпълнител на сметосъбирането и сметоизвозването бе избран консорциум „Дупница Клинър”, а договорът бе сключен на 10 август 2012 г.
В съдебното решение се сочи, че в договора е посочено, че цените на услугите са съгласно ценовото предложение на изпълнителя т.е., не е договорена обща цена.
Съгласно Закона за обществените поръчки, кандидатът или участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато кандидатите или участниците в процедурата са обединения от физически и/или юридически лица. Наличието на собствен капитал гарантира финансовата стабилност на потенциалния изпълнител, но поставянето на изисквания за размер на капитала за всяка една от трите финансови години отделно е дискриминационно, тъй като стопанските субекти могат да работят и да изпълняват задълженията си и с привлечени средства. Заложеното изискване за собствен капитал е дискриминационно и защото потенциалният участник би могъл да ползва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнението на обществената поръчка, каквато възможност е дадена от ЗОП. Съгласно ЗОП, възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието в обществените поръчки. С включването на изискването за размер на собствен капитал за всяка една от трите години 2009 г., 2010 г. и 2011 г. възложителят необосновано е ограничил участието на лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка в нарушение на ЗОП.
Съдът не прие посоченото в жалбата на кмета срещу наказателното постановление, че възложител на обществената поръчка в случая е община Дупница, поради което актът е следвало да бъде съставен против нея. Съдът приема безспорно, че Методи Чимев е кмет на община Дупница и има качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на ЗОП, като законен представител на общината.
Решението на Районен съд-Дупница подлежи на обжалване пред Административен съд-Кюстендил.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети