Адвокат Йорданка Божкова: Хората не трябва сляпо да вярват при пенсиониране на РУСО за размера на пенсиите си

Десислава Панайотова-Янкова
19.03.2014
размер на текста:

Йорданка Божкова

-Адвокат Божкова, как пенсионерите могат да защитят правата си на фона на не едно и две сгрешени разпореждания от РУСО, във връзка с размера на пенсиите?

-Истина е, че в разпорежданията на РУСО, при определяне размера на пенсиите се допускат грешки, които ощетяват пенсионерите. Трябва да е известно следното: Независимо от обстоятелството, че разпореждането за пенсиониране е влязло в сила, пенсионерът има право да иска изменение квалификацията на труда. Това право е гарантирано от чл. 99, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Въз основа на оспорването, с оглед постановеното от съда, РУСО прави ново превръщане на осигурителния стаж и размера на пенсията се увеличава.
С разпореждането за пенсиониране не винаги осигурителния стаж е правилно квалифициран. Например, първа специална категория по чл. 104, ал. 3 КСО трудовия стаж бива квалифициран като първа обикновена категория по чл. 104, ал. 2 КСО. Или осигурителния стаж от първа обикновена категория се записва за втора категория, а втората категория се категоризира от трета. и т.нат.

-Т.е. пенсионерите не трябва сляпо да вярват на разпореждането, което получават от РУСО и трябва да проверят дали пенсията им е отпусната правилно?

-Да. Много хора разчитат, че пенсията им е изчислена коректно и не търсят правата си, въпреки че получават занижен размер сума. Има и такива, които обаче търсят правата си, т.е. установяване на правилната категоризация на труд, което става по административен ред и чрез Административен съд-Кюстендил.

-Пенсионираните от кои предприятия трябва да внимават?

-Такива грешки са допустими и възможни за всички предприятия, в които има категоризация на труда, като пример може да дадем бившия ДАП в Бобов дол, бившата ЦРБ, „Мини Ббов дол”АД / службата за минно спасяване/, Актавис-за работилите до 2000 г. и други.

-В какъв период от време след издаването на разпореждането за пенсиониране, човек може да поиска преразглеждане размера на пенсията?

-Правото за претенция не е ограничено във времето, т.е. няма значение преди колко време разпоредбата за пенсиониране е влязла в сила, за да поискате изменение размера на пенсията.

-От кога се получава увеличението-от датата на пенсиониране или от датата на молбата за преразглеждане?

-Това е важен въпрос. Увеличеният размер на пенсията ще получите от датата на разпореждането за пенсиониране само в случаите, в който обжалването е предприето в 3-месечен срок, т.е. преди то да е влязло в законна сила. Когато се изпусне този 3-месечен срок, увеличението ще бъде добавено към пенсията от датата на депозирането на молбата за преразглеждане и образуването на производство.

-В кои случаи придобилият право на пенсия или пенсионер може да остане на работа?

-Пенсионерът има право да работи, но когато лицето навърши възрастта за пенсиониране и е придобило необходимия осигурителен стаж, работодателят има право да прекрати трудовите правоотношения по силата на чл. 328, т. 10 от Кодекса на труда. Т.е. пенсионерът може да остане на работа, но само по преценка на работодателя, например заради професионални качества,или липса на заетост за съответна длъжност.
Считам, че при навършена възраст и наличен изискуем трудов стаж, работодателят следва да прекрати трудовото правоотношение с оглед пенсиониране, а от своя страна работникът или служителят да упражни правото си на пенсиониране, тъй като независимо от дадената възможност и преценка, това е в интерес и на двете страни.

-Друга изключително популярна тема с обществен интерес в общественото пространство е за клеветата, нанасяна публично. В какъв срок и период от време, човек може да потърси правата си по съдебен път за оклеветяване?

-При нанасяне на обида или клевета, човек следва да защити честта и достойнството си за извършено по чл. 148 във връзка с чл.147, ал. 1 престъпление. Пострадалият може да внесе частна тъжба в съда по местоизвършване на деянието, в 6-месечен срок от датата на деянието.
В тази връзка аз мога да кажа, че за пореден път съм засегната, пострадала и оклеветена, чрез лъжите и с неоснователните обвинения изфабрикувани от главния редактор на в. „Вяра” Лидия Павлова. Заради извършената на 21.02.2014 г. във вестника клевета, ще заведа НЧХ гражданско дело и ще й потърся наказателна отговорност.
Призовавам всички граждани оклеветени от въпросното лице, да предприемат същото и да не позволяват, Павлова безнаказано да се гаври с авторитета, имиджа и живота им.
Относно поведението на Павлова, заради поредни тиражирани лъжи и голословни твърдения, аз съм депозирала жалби до РУП-Дупница, до Специализираната прокуратура-София и ДАНС, с искане лицето Лидия Павлова да бъде разсекретено.
Да се установи в чии интерес работи и чия поръчка изпълнява; кой й плаща официално и неофициално, за да сипе огън и жупел, да очерня личности.
От 15 г. Л. Павлова е единственият журналист от града, в региона и страната, който си позволява системно, на лека ръка, най вече, безнаказано да клевети. Тя е автор на редица статии, изнесеното в които, ако се съпостави с действителните обстоятелства и факти, ще се установят лъжите и манипулациите й. До настоящия момент това лице е недосегаемо.
Молбата ми е да се размърдат институциите, по същинските проблеми и да разкрият действителните престъпници. Да се установи кой е поставил чадър на лицето Лидия Павлова, кой й плаща официално и неофициално, на кого са необходими нейните услуги, кой и какво печели от това, за сметка на предостатъчно изтерзаните български граждани. На кого пречат личностите, които тя очерня? Тиражираните лъжи причиняват негативи не само за личностите, които се очернят, по този начин се действа отрицателно, деструктивно и върху психиката на останалите граждани в обществото. Основната работа на журналиста е да е обективен, а тя чрез дадената й власт се саморазправя с цел финансова облага.

 

Последни интервюта

Етикети