Откриха процедура за отнемане на лицензите на ЕРП-тата

DenNews.bg
19.03.2014
размер на текста:

ДКЕВР откри процедури за отнемане на лицензиите за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия", издадени на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби, съобщиха от ДКЕВР.
От комисията съобщават, че ДКЕВР на основание чл. 59, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), е открила процедурите за отнемане на лицензиите.
Решенията на ДКЕВР като независим регулаторен орган, чиято основна дейност е да съблюдава спазването на регламентираните в Закона за енергетиката цели и принципи, между които са гарантиране на националните интереси и сигурността на енергийните доставки, са продиктувани от необходимостта да се прекратят незаконосъобразните действия на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби и да се осигури нормалното функциониране на електроенергийната система.
След извършени проверки по жалби на НЕК срещу ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби са установени извършени нарушения от страна на електроснабдителните дружества, подчертават от ДКЕВР.
ЕВН България Електроснабдяване и Енерго-ПРО продажби извършват прихващане на свое вземане с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин нарушават разпоредби на ЗЕ и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.
"ЧЕЗ Електро България" АД задържа плащания към НЕК, като поставя условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин "ЧЕЗ Електро България" АД нарушава задълженията на издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия.
Действията на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби лишават НЕК от необходимите парични средства за осъществяване на лицензионната си дейност. Това води до фактическо блокиране на цялостната дейност на НЕК и до невъзможност да извършва разплащания към производителите на електрическа енергия. По този начин реално е застрашена сигурността на доставките в енергийната система.
Към настоящия момент, по предоставена информация от НЕК, задълженията на трите електроснабдителни дружества са нараснали до 347, 6 млн. лв., от които: ЕВН България Електроснабдяване дължи 216, 6 млн. лв.; ЧЕЗ Електро България дължи 67.3 млн. лв.; и Енерго-ПРО продажби дължи 63.7 млн. лв.
Комисията определя седемдневен срок, в който ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби да преустановят нарушенията и да отстранят последиците от тях. Електроснабдителните дружества имат 14-дневен срок за предоставяне на писмени становища по решенията за откриване на процедури за отнемане на лицензии.
На 7.04.2014 г. от 10.00 часа е насрочено открито заседание на ДКЕВР за обсъждане на производствата по отнемане на лицензиите на трите електроснабдителни дружества.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети