Мерак за едни 30 млн. лв.: Което не се решава в Дупница, се решава в Брюксел

DenNews.bg
03.02.2014
размер на текста:

Остри нападки, обиди, пререкания и закани за съд белязаха процедурата по отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет "Реконструкция, модернизация и разширение на градска пречиствателна станция за отпадни води - гр. Дупница и доизграждане на канализационна мрежа". В кръглата зала на общината днес представители на различните фирми изразиха негодуванието си от начина на отваряне на офертите, а за капак си размениха и обидни реплики. Внушителен бизнесмен се обърна към представителите на конкурентна фирма със “смешници”, които пък не му останаха длъжни. На излизане явно недоволен от резултата, въпросният бос подхвърли: “което не се решава в Дупница, се решава в Брюксел”. Невъздържаното поведение на част от участниците все пак си има обяснение, след като се играе за сериозна сума. Общата стойност на поръчката е почти 30 млн. лева. По цялата поръчка участваха общо 7 фирми, като някои от тях участваха и по двете обособени позиции.


По позиция 1 прогнозна сума е 22 012 529,91 лева- “Проектиране и СМР на ПСОВ-Дупница”
Документи за участие бяха подали 6 фирми. От тях, допуснати до този етап - “ценови оферти” бяха две – българско-немски консорциум “Обединение “Байовъркс-М””, които предложиха 20 521 945 лева. Без ДДС и “ИСА 2000” ЕООД – София 20 810 000 лева без ДДС. На първия етап от процедурата за документация и техническо задание “Обединение Байовъркс-М” има 100 точки, а другата е с 46,65 точки.
По втора позиция, с прогнозна стойност 7 123 737,21 лева, включва няколко обекта имаше 3 подадени оферти, но само една допусната до този етап “ценова оферта”. Това е обединение “ЕКИП Дупница” ДЗЗД
Обектите са:
1. Обследване канализационна мрежа на гр. Дупница и 7 броя реагламентирани заустявания на р. Джерман към канализационната мрежа на гр Дупница – предложена сума 644 490,06 лева
2. Канализация на кв.76 и кв. 147 (от малко преди Черния мост, всички имоти които са с лице към ул. Кокиче и граничат с река Бистрица) ще бъдат включени в обща канализация в гр. Дупница сума 914 149,55 лева
3. Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа село Бистрица сума 4 784 764,86 лева
4. Kанализация по ул “Рила”, “Черни връх”, “В.Демиревски”, пл. “Христо Ботев” и ул “Дренски рид” в село Самораново сума 445 706,95 лева

Отстранените фирми са “Физиа Италимпианти” АД; ДЗЗД “Хидро-Д2014”; “ВСБА-Стройкомерс”; ДЗЗД Обединение “ПСОВ Дупница 13”

Следващата седмица ще има окончателно решение на комисията, която ще обяви окончателните резултати.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети