Предлагат по-строги наказания за сексуално посегателство над деца

DenNews.bg
03.12.2014
размер на текста:

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Наказателния кодекс, с които в националното законодателство ще бъдат въведени разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.
Предложенията са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на наказанията по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления. За първи път в Наказателния кодекс се предвижда и възможност за съда да налага на извършителя на престъпления от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност или да се упражнява определена професия или дейност. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.
В отговор на препоръка на Комитета МОНИВАЛ към Съвета на Европа със законопроекта се правят терминологични промени по отношение на престъплението финансиране на тероризъм. Прецизирането на редакцията на чл. 108а, ал. 2 е с цел да се гарантира, че криминализирането на финансирането на тероризъм обхваща по недвусмислен начин не само финансирането на терористични актове, но и финансирането на терористични организации и на отделни терористи, дори при липсата на връзка с конкретен терористичен акт. Предложението е насочено към предприемането на необходимите законодателни действия с цел да бъде пресечен потокът на всякакви средства до терористи или терористични организации.
Следващата предлагана промяна произтича от стартирана от Европейската комисия процедура срещу България за нарушение. Тя е в частта за престъпления против паричната и кредитната система. Посредством предложените изменения и допълнения в НК се създават дефиниции на понятията „големи размери” и „особено големи размери”, които към момента са определени единствено със съдебната практика. Освен това се инкриминира единствено недекларирането на границата на страната, когато тя е външна за Европейския съюз. В случай на неспазване на режима за деклариране на вътрешните граници на ЕС ще се налага единствено административна санкция, но не и назакателноправна в съчетание с конфискация.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети