БНБ предаде доклада за КТБ в прокуратурата за редица нарушения

DenNews.bg
06.11.2014
размер на текста:

Българската народна банка предаде доклад в прокуратурата за редица констатирани нарушения в Корпоративна търговска банка.
КТБ непряко е финансирала плащания към самата нея, става ясно от съобщение на БНБ, изпратено до медиите. Според БНБ, нито една банка не може да увеличава собствения си капитал със заемни средства. Заради тези нарушения те няма да признаят увеличение на капитала на КТБ в размер на 35 млн. евро.
В официалното съобщение на БНБ са цитирани и компаниите, от които КТБ е заела средства, с които е увеличила капитала си в нарушение на евро регламентите. Привлеченият чрез заеми капитал няма да се признае като собствен, при оценката на т.нар. капиталова дупка и е още един аргумент за това, че лицензът на банката ще бъде отнет. Очаква се това да стане днес или най-късно утре. Решението за отнемане на разрешителното на КТБ заради нарушенията при увеличаването на капитала и е станало със Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г., подписана от подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”.
От БНБ обясняват, че при надзорната инспекция в КТБ, извършена от 04.07.2014 до 14.10.2014 г. е установено, че към 30.06.2014 г. банката е финансирала непряко заемодателя и цялата вноска от него към КТБ по договора е направена със средства, осигурени от самата банка. Описани са и компаниите, които са заели средства на банката: 1. „Дунарит” АД – с 15 млн.евро 2.
„Търговски парк Тракия” ЕАД- с 6 млн.евро, 3. „Планасат” АД – с 5 млн.евро, което е станало чрез троен превод - през сметка на „Кен Трейд” , оттам по сметка на „Хидроенергийни проекти” ЕООД и от него към „Бромак” ЕООД. 4. Заеми са предоставили и „Ривер Инвест”- 8 млн.евро, пак чрез схема от преводи- най-напред до „Хедж Инвестмент България” ЕАД, а оттам – по сметка на „Оптима Интертрейд” АД. 5. По договор за кредит между КТБ и „Оптима Интертрейд” са усвоени 5 млн.евро.
На 25.03.2014 г. набраните от трансакциите по тройните преводи общо 13 млн.евро са преведени от „Оптима Интертрейд” АД по сметка на „Бромак” ЕООД. На 25.03.2014 г. набраните от останалите заеми трансакции общо за 18 млн.евро са преведени от „Бромак” ЕООД на „Сентрал Техно Инвест” ЕАД в КТБ и от него – по сметка на ТЦ-ИМЕ в същата банка. Така, от общо набраните 39 млн. евро, на 25.03.2014 г. ТЦ- ИМЕ е превело по сметка на КТБ 35 млн.евро по договор за подчинен срочен дълг.
Това означава, че така, КТБ непряко е финансирала сама себе си чрез заемодателя „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД по договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД. Това представлява нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък за краткост „Регламент (ЕС) № 575/2013” (в сила от 01.01.2014 г.), условие към капиталовите инструменти, признавани за капитал от втори ред е предоставянето на заема да не е финансирано нито пряко, нито непряко от банката. За да изглежда, че няма нарушения на изброените регламенти, в договора си за подчинен срочен дълг от 24.03.2014 г., подписан от КТБ и "Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, изрично е било записано, че:
„Предоставянето на подчинения срочен дълг не се финансира пряко или не пряко от КТБ АД.”, поясняват от БНБ. Тъй като смятат, че с тези установени нарушения може да се смятат и за престъпление, БНБ е уведомила Софийска градска прокуратура, като на 27.10.2014 г. й е изпратен Докладът на БНБ от надзорната инспекция, проведена в КТБ в периода 04.07.2014 -14.10.2014 г., с номер БНБ-125089/27.10.2014 г.
Съобщението идва часове преди насрочен заседание на бюджетната комисия в парламента, което ще изслуша финансовия министър Румен Порожанов за възможните решения по казуса с Корпоративна търговска банка и тяхното отражение върху бюджета и икономиката на страната.
Ако решение за отнемане на лиценза бъде взето и обявено днес или утре, изплащането на гарантираните депозити в нея до 100 хил. евро трябва да бъде извършено в рамките на 20 дни. За това обаче са необходими 1,7 млрд. лева допълнително във Фонда за гарантиране на влоговете, а възможностите за попълването му са няколко. Едната е самият фонд да емитира държавно гарантиран дълг.
Друг вариант е фондът да получи заем от държавата, като при неформалната среща на депутатите с Порожанов е бил обсъден вариантът държавата да емитира държавни ценни книжа, а след това да кредитира фонда срещу по-висока лихва. От фонда гарантират, че вече са направени постъпки за попълването на необходимите средства и при сценарий с фалит, всички гарантирани влогове ще бъдат изплатени.
Източник: 24chasa.bg

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети