Заемът от 3 млн. евро нужни за общинската болница в Дупница и ОДЗ “Таушаница”

DenNews.bg
07.01.2014
размер на текста:

Община Дупница обяви намеренията си за разходване на средства от евентуалното поемане на облигационен заем в размер на 3 млн. евро. Основните обекти, които ще получат финансиране са общинската болница “Св. Иван Рилски” и ОДЗ “Таушаница” №11, както и проектите за зелена градска среда и реконструкция на градската пречиствателната станция.
За детската градина се предвижда изпълнение на енергоспестяващи мерки, чрез които да се намали потреблението на енергия и да се намалят разходите за потребената енергия. Предвижда се поставяне на ПВЦ-дограма и замяна на съществуващата износена и остаряла дървена и метална дограма на врати и прозорци в детското заведение; Поставяне на външа топлоизолация на стени; Покривът ще бъде саниран и топлоизолиран и ще бъде поставена хидроизолация; Таваните на сутерена ще бъдат топлоизолирани с пенополистер и шпакловани.
Общо за оборудване и съоражения и монтаж, и други услуги са предвидени 242 341,94 евро.
За МБАЛ “Св.Иван Рилски” се предвиждат изпълнение на енергоспестяващи мерки за сградата на бившата Транспортна болница. Предвижда се поставяне на ПВЦ-дограма и замяна на съществуващата износена и остаряла дограма; Поставяне на външа топлоизолация и саниране на стени; Покривът ще бъде саниран и топлоизолиран и ще бъде поставена хидроизолация; Ще бъде саниран сутеренът на сградата; Горивната база на котлето ще бъде подменено и ще се премине от дизелово гориво на газ, ще бъде подменена и котелната централа.
Общо за оборудване и съоръжения, монтаж и други услуги са предвидени 193 966,24 евро.

Предвидено е и финансиране по проекта за реконструкция, модернизация и разширяване на Градска пречистателна станция за отпадни води и доизграждане на канализационна мрежа. Общата сума е 35 млн лева с ДДС, от които 1 275 000 лева съфинансиране от страна на общината.
От заемът ще бъдат покрити и харчове по рализирането на проекта “Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона град Дупница”, чиято цел е да се осигурят условия на гражданите в неравностойно положение, посредством създаване на достъпна архитектурна среда и подобряване достъпа до административни и социални услуги; да се повиши безопасността и да се подобри сигурността на градската среда. Общата стойност на проекта е 5 млн лева с ДДС, от които 250 000 лева съфинансиране.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети