От ОБДХ-Кюстендил напомнят: На 28 февруари изтича срокът за регистрация на фермерите

DenNews.bg
28.01.2014
размер на текста:

ОДБХ-Кюстендил напомня, че пререгистрацията на земеделските производители е в кампания. Срокът за регистрираните през 2013 година земеделски производители по Наредба 3, изтича на 28 февруари 2014 г.
Първоначална регистрация на земеделски производител се извършва през цялата стопанска 2013 -2014 г. Регистрацията или пререгистрацията се извършва лично или чрез упълномощено лице.
Необходимите документи за регистрация са анкетна карта, анкетен формуляр за всяко землище, документ, доказващ правното основание – нотариален акт, договор за доброволна делба и други, които задължително трябва да са регистрирани в службата по геодезия, картография и кадастър.
Собствениците на селскостопански животни задължително трябва да сключат договор с регистриран ветеринарен лекар, съгласно чл. 137а, чл. 137б и чл.51 (за пчеларите) от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Заради зачестили запитвания от страна на животновъди, ОДБХ-Кюстендил напомня, че първата стъпка, която трябва да предприемат собствениците на животни е да заверят документите при официалния ветеринарен лекар за общината, където се намира стопанството.
Неспазването на този срок земеделските производители рискуват да изгубят правата си по чл. 6 от Наредбата до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска година.
След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарната дейност, в срок до 1 ноември сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
В област Кюстендил за изминалата 2013 година бенефициентите със заверени анкетни карти по различни програми са 437 на брой.
Най-много – 125, са в община Кюстендил, следвани от тези в община Дупница-111.
В Бобов дол са 23, в Сапарева баня-42, Кочериново-70, Рила-25, Бобошево-36, Невестино-47, Трекляно-28.
Общо 13 242 са обектите с епизоотично значение на територията на област Кюстендил, като за отглеждане на едри преживни животни те са 1774 на брой. Фермите за отглеждане на дребни преживни животни и свине са съответно 4924 и 1879 на брой. Най-малък е броя на обекти за развъждане на Калифорнийски червей – 38 броя.
„Длъжни сме да напомним на собствениците на земеделските производители и собствениците на ферми, че субсидирането на тяхната дейност и усвояването на средства по европрограмите не може да се осъществи без да бъдат спазени регламентираните в закона мерки. Нека земеделските производители и собствениците на животновъдни обекти не се страхуват да искат финансиране на идеите си и труда си по различни програми, трябва да спазват закона. В него са разписани ясни правила и крайни срокове, за които ние от ОДБХ-Кюстендил сега напомняме”, коментира директорът Първан Дангов.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети