Здравните книжки задължително се регистрират в РЗИ-Кюстендил и Дупница

DenNews.bg
13.01.2014
размер на текста:

От Областната дирекция за безопасност на храните-Кюстендил напомнят, че има въведени изменения по отношение на издаването и подновяването на личните здравни книжки. Те са регламентирани в Наредба № 15 на Министерство на здравеопазването и влизат в сила от първия ден на новата 2014-та година.
Съгласно § 5, всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в Регионалната здравна инспекция по настоящ адрес след извършване на предварителните медицински прегледи. Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.
Здравните книжки, издадени преди влизане в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по гореописания ред, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.
Заверените здравни книжки на персонала са важен елемент за хигиената и качеството на храните и тяхната безопасност, затова отдел „Контрол на храните” при ОДБХ-Кюстендил напомня, че промените се отнасят за всички работещи на трудов или граждански договор в детските заведения - детски ясли и детски градини, в специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца, както и в специализираните институции за възрастни.
Измененията в Наредба №15 трябва да се имат предвид и от заетите в обекти и предприятия, търгуващи, преработващи и произвеждащи храни, както и за хората от водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи. Същото е в сила и към хората, които са заети с ремонтни и аварийни дейности в пряк контакт с питейната вода и санитарно-охранителните зони на водоизточниците.
Екипът на ОДБХ-Кюстендил припомня на всички заинтересовани лица - директори на детски заведения, на собствениците и управителите на търговски обекти и водоснабдителни дружества, че заверката и регистрацията на личните здравни книжки на заетите лица с настоящ адрес на територията на област Кюстендил, може да се извърши в офисите на Регионалните здравни инспекции в град Кюстендил и град Дупница в рамките на всеки работен ден.
„ОДБХ-Кюстендил има грижата и отговорността да следи за спазването за безопасността и качеството на храните и ще бъде гарант за спазването на изискванията във всички етапи на работа с тях. Добре е ако всеки поеме своята отговорност към това”, коментира директорът на Областната дирекция Първан Дангов.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети