Откриха процедурата за изплащане на обезщетения за отчуждените земи за Лот 2

DenNews.bg
03.09.2013
размер на текста:

Открита e процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с Решение № 362 на Министерски съвет от 12.06.2013 г. за изграждане на обект: АМ “Струма” Лот 2 „Дупница-Благоевград”, от км 322+000 до км 359+483,52 на територията на област Кюстендил.
За улеснение на гражданите, експерти от Областна администрация Кюстендил ще приема на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти, по следния график:
Община Дупница – 23.09.2013 г. /понеделник/, от 10,00 до 12.00 часа и от 14,00 до 16,00 часа в сградата на общинска администрация Дупница, Панорамна зала.
Собствениците или техните правоприемници могат да подават заявления и на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“44.
Необходими документи, които следва да бъдат представени:
1. Заявление по образец - може да се изтегли от сайта на Областна администрация Кюстендил www.kn.government.bg, меню-Администрация, под меню нормативни документи;
2. Копие от документ за собственост на отчуждения имот;
3. Удостоверение от Агенцията по вписванията – оригинал, актуално;
4. Актуална скица на имота съответстваща на доказателствата за собственост – за заявления подадени след 25.10.2013г.;
5. Актуално удостоверение за наследници – оригинал – в случаите, когато имота е наследствен.
6. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението /в случай на няколко собственика или наследника/
7. Нотариално заверено пълномощно от правоимащите наследници за получаване на сумата от упълномощен заявител – в случаите, когато в решението на Министерския съвет е определено общо обезщетение за наследниците на бившия собственик, както и когато собственикът на имота е починал след постановяване на решението за отчуждаване.
8. Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър и не са посочили ЕИК.
9. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети