Опасност от взривове и пожари в закритите рудници в Бобов дол

DenNews.bg
17.09.2013
размер на текста:

Има опасност от взривове на газ метан и въглищен прах, както и самозапалване в двата закрити рудника в Бобов вод, стопанисвани от „Въгледобив” ЕООД. Това се казва в доклад на изпълнителна агенция Главна инспекция по труда след масови проверки в предприятията за подземен добив на въглища, метални руди и неметални материали и суровини в страната, предизвикани от трагичния инцидент в мини „Ораново” край Симитли.
Инспекторите са извършили 23 проверки в 17 предприятия, сред които и „Въгледобив”.
Съставени са четири акта на Главна инспекция по труда за
спиране на машини и съоръжения в рудник „Бабино”.
На територията на община Бобов дол „Въгледобив” стопанисва закритите рудници „Бабино” и „Бобов дол”, както и открития „Христо Ботев”. В „Бабино” и „Бобов дол”, както и в повечето подземните мини в България се експлоатират повече от 40 години.
„Развитието на минните работи става в дълбочина при влошени фактори на работната среда, увеличаване на скалния натиск, затруднена вентилация, увеличаване на транспортните разстояния. Използваните технологии за добив са с висока степен на производствен риск, с много голям дял на ръчния труд. Производственият риск е висок при подземния добив на всички природни ресурси, но особено висок е във въглищните рудници и най-вече в категоризираните като опасни по метан и по внезапни изхвърляния на въглища и газ, по взривяемост на въглищния прах и тези, разработващи въглищни пластове, склонни към самозапалване. В рудник „Ораново” при „Пирин Ораново” ЕООД и „Въгледобив Бобов дол” ЕООД разработваните въглищни пластове са опасни по метан, по взривяемост на въглищния прах и са склонни към самозапалване. При изготвянето на плана за експлоатацията на рудник „Ораново” не се отчитат в пълна степен рисковете от конкретните минно-технически условия и опасността от пробиви на вода и глини”, се казва в доклада, подписан от изпълнителния директор на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова и изпратен до министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов.
При проверките на изпълнителната агенцията е установено още, че в рудник „Бобов дол” част от крепенето на една от добивните изработки, не е изпълнено съгласно паспорта й.
В рудник „Бабино” е установено и че гуменолентови транспортьори са без аварийни въжета, а на работниците на „Въгледобив” не са осигурени лични предпазни средства за работа с ел. уредби.
Във „Въгледобив Бобов дол”, както и в „Мина Балкан 2000” ЕАД, “Лъки Инвест Джурково” ЕООД, „Горубсо Златоград” АД, „Скални материали” АД и „Горубсо Мадан” АД. В „Пирин Ораново” ЕООД не е спазено изискването за изграждане на заземяване и електрообезопасяване на някои от използваните в рудниците електрически съоръжения.
В доклада има и положителна оценка за „Въгледобив”, а именно, че „Бабино” е в списъка с рудниците, в които частично е въведено съвременно работно оборудване, отговарящо на европейските изисквания за безопасен и здравословен труд с много малък дял ръчен труд.
В доклада се отбелязва, че Главна инспекция по труда е съставен акт за спиране на дейността по подготовка на нови нива, участъци и работни места, както и добива на въглища в "Ораново", където тази година при срутване на кал и въглища загинаха трима миньори, а друг бе покосен от инфаркт.
 

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети