Публикуваха личните данни на 66 дупничанина в интернет заради неплатени данъци

dennews.bg
30.08.2013
размер на текста:

Публикуваха личните данни на 66 дупничанина в интернет заради неплатени данъци
Имената на 66 граждани и фирми от Дупница бяха публикувани в интернет-страницата на общината заради неплатени данъци. Това се смята за отправяне на публична покана за връчване на актове. До тази крайна мярка се стига в случаите, когато потърсени от общинарите, некоректните платци не са били открити на посочения от тях адрес за кореспонденция. Това, което прави впечатление е, че са изписани всички данни на длъжниците- трите имена, ЕГН и адресите, на които живеят. Въпреки, че това изискване е залегнало в чл. 32 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, там никъде нямае изрично изискване да се публикуват личните данни. Това вече е практика от доста време насам и буди недоволство, както и поставя на дневен ред въпроса доколко е коректно лични данни да бъдат изнасяни публично.
А ето какво е записано в чл. 32 на кодекса:
Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в териториалната дирекция. Съобщението се публикува и в Интернет.
Заедно с поставяне на съобщението органът по приходите изпраща и писмо с обратна разписка, както и електронно съобщение, в случай че лицето е посочило електронен адрес.
В случай че лицето не се яви до изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.
Датите на поставяне и сваляне на съобщението се отбелязват от органа по приходите върху самото съобщение.
 


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети