Община Дупница откри обществена поръчка за реконструкция на градската пречиствателна

DenNews.bg
29.08.2013
размер на текста:

Община Дупница откри процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция, модернизация и разширение на градската пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на територията на общината.
Както вече сме писали, проектът на стойност 29 136 267 лв. е финансиран по Оперативна програма „Околна среда” и включва реконструкция на пречиствателната в село Джерман и доизграждане на канализация в Дупница и селата Бистрица и Самораново, както и изграждане на 7 регламентирани зауствания в река Джерман.
Изпълнителите могат да кандидатстват за една отделна или всички позиции, като срокът за изпълнение е 24 месеца след сключването на договора, но не по-късно от 30 юни 2015 г.
За реконструкцията на пречиствателната станция в Джерман са предвидени 22 012 529 лв. без ДДС.
Прогнозната стойност за реконструкция и доизграждане на линейната инфраструктура е 7 123 737 лв., от които 920 250 лв. за квартали 76 и 147 в Дупница; 457 120 лв. за канализация на улиците „Рила”, „Черни връх”, „В. Демиревски”, „Дренски рид” и площад „Христо Ботев” в село Самораново; 4 791 828 лв. за канализация и ремонт на водопровод в село Бистрица.
За изграждане на седемте зауствания към река Джерман са предвидени 652 331 лв., за непредвидени разходи се планирани 272 207 лв., а за надзор 30 000 лв.
Плащанията към изпълнителите ще бъдат извършвани по познатата схема-20% авансово до 14 дни след сключване на договора, а след това на междинни плащания при представяне на документи за извършени и утвърдени строителни работи.
За да бъдат допуснати до конкурса кандидатите трябва да имат за последните три години оборот от минимум 25 000 000 лв., от които поне 15 милиона лева от дейности във водния сектор. Освен това фирмите трябва да разполагат с финансов ресурс от минимум 1 500 000 лв. и да са работили по поне 3 договора за инженеринг през последните 5 г. на стойност поне 2 милиона лева.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети