Помощи само за деца, които не пропускат детска и училище

DenNews.bg
14.08.2013
размер на текста:

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето. Това реши правителството с промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември изменения в закона.
Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище. Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец.
С постановлението се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.
На днешното правителствено заседание бе изменена Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“. Промените водят до разширяване на кръга на обхванатите от нея деца и ученици, облекчаване на режими за доставчиците и за предоставянето на плодовете от детските градини и училищата.
Целевата група по схемата се разширява като в нея се включват и децата от първа и втора група в детските градини. Наред с това се предвижда когато част от децата и учениците отсъстват, плодовете и зеленчуците да бъдат разпределяни между присъстващите в групата или класа, а не да бъдат връщани.
Въвеждат се по-ясни правила по отношение на графика. Предвидено е изискване плодовете и зеленчуците да се раздават в опаковки предпазващи ги от замърсяване. Уточняват се изискванията, свързани с отчетността и заявяването на плащане, като се определят по-точно документите, прилагани от заявителите по схемата, и се облекчава режимът за предоставянето им.
Схемата „Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година. От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, участващи в нея през 2012/2013 са 1300 учебни заведения със 180 000 деца. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година за прилагане на схемата на страната ни са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.


 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети