Туристическият поток убива бавно и сигурно Седемте Рилски езера

DenNews.bg
09.07.2013
размер на текста:

Снимка: marool.com

Необходими са спешни мерки, за да спре унищожението на крехките екосистеми в района на Седемте рилски езера в Национален парк "Рила" заради незаконния лифт до едноименната хижа, алармират от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.
По данни на Министерството на околната среда и водите и експерти на коалицията "За да остане природа в България" за последните години броят на посетителите в района на Седемте езера е нараснал близо десет пъти - от около 15 хил. през 2009 г. до над 120 хил. през 2011 г. Всичко това е пряк резултат от пускане в експлоатация на лифта от х. „Пионерска“ до х. „Рилски езера“.
Улесненият достъп и засиленият обществен интерес с пускането на лифта вече водят до невъзвратимата загуба на Седемте рилски езера. Особено притеснителни са тези процеси през лятото.
Официални правителствени данни показват, че се наблюдава трайно прогонване на редки и защитени видове като мечката, вълка, дивата коза, глухара, врабчовата кукумявка и др., срещани в района преди 2009 г.
Липсата на алейна инфраструктура като дървени скари по пътеките до езерата и огромният човекопоток води до силно увреждане и ерозиране на тревните местообитания и затлачване на езерата от изнесената с дъждовете почва от склона.
Стотиците хиляди любители на езерата ежегодно се оказват непоносима екологична тежест и за крехките водни екосистеми, в които след 2009 г. се наблюдават напредващи процеси на заблатяване и отмиране на първичните езерни екосистеми.
Природозащитниците припомнят, че между 2007 и 2009 г. бяха организирани десетки граждански протести срещу изграждането на новия лифт до Седемте рилски езера в сърцето на Национален парк "Рила". Той беше разрешен, без да е извършена актуална оценка за въздействието върху околната среда и защитените видове в парка и без да се заплащат концесионни такси за ползването на изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк "Рила"). Всичко това доведе до наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз.
Във връзка с наказателната процедура на Европейската комисия през изминалите години проблемите с опазването на Седемте езера са били неколкократно обсъждани с Министерството на околната среда и водите и всички заинтересовани страни, но единствените мерки за смекчаване на вредното въздействие на човекопотока върху природата в района се ограничават до завишаване на контрола и подновяването на туристическата маркировка и информационните табели.
Коалицията "За да остане природа в България" отново обръща внимание, че единственият начин екоминистерството да гарантира опазването на Седемте рилски езера е чрез прилагането на международния опит за управлението на чувствителни екосистеми, подложени на засилен туристически интерес. В такива случаи се изготвя екологична оценка на поемната способност на чувствителните екосистеми, изграждане на инфраструктура с цел намаляване на ерозията, поставяне на тоалетни и т.н.
Според природозащитниците обаче, като най-спешна мярка за спиране настъпилите вече негативни последствия за Седемте езера, е необходимо екоминистерството да предприеме действия за ограничаване на туристопотока до поносимите за екосистемите нива, включително чрез налагането на финансови стимули и ограничаване капацитета на незаконния лифт.
По силата на екологичното законодателство, тези дейности целят да не се допусне унищожаването на Седемте езера и е трябвало да бъдат разработени от кандидат строителя на лифта и екоминистерството, преди съоръжението да е построено и пуснато в експлоатация. Това не се случи въпреки настояванията ни, припомнят природозащитниците.
а е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.
 

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети