От община Дупница се чудят на мълчанието на Джерман за нов боклучарник от „Феникс Дупница”

dennews.bg
22.07.2013
размер на текста:

 На 17.07.2013 година в деловодството на Община Дупница е получено писмо от фирма “Феникс-Дупница” ООД към което е приложено становище на РИОСВ-Перник относно: Инвестиционно предложение за изграждане на “Площадка за съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци”, находящо се в поземлен имот№051009 с площ 3,070 кв.м, местност “Алачица”, землище на с. Джерман, община Дупница.
Становищието на РИОСВ-Перник е на основание Закона за опазване на околната среда и означава, че инвестиционното намерение на “Феникс-Дупница” ще бъде реализирано, без да бъде подготвян и оценяван доклад по оценка на въздействието на околната среда. Т.е. инвеститорът няма да има какъвто и да било ангажимент да направи съответните изследвания, с които да докаже, че реализирането на проекта няма да причини вредни въздействия върху здравето на хората, чистотата на почвите и водите, съхранението на биоразнообразието и т.н., няма да има и обществени обсъждания, така че жителите на Община Дупница и в частност на хората в село Джерман, в чието землище ще бъде бъдещото съоръжение, няма да имат възможност да изкажат своите съображения.
Община Дупница се чувства ангажирана с оглед огромния обществен интерес, породен от стремежа за опазване здравето на хората да уведоми всички хора за предприетото начинание. За нас буди недоумение от бездействието и мълчанието на Инициативния комитет от село Джерман, който странно защо не проявява никакъв интерес към проекта на “Феникс-Дупница”, като очевидно не се притеснява от потенциалните поражение за здравето на хората, чистотата и почвите на водите, които този проект би причинил. Странно е, и мълчанието на екологичните организации, които проявяват огромен интерес при реализацията на подобни проекти, чийто потенциални инвеститори обаче са общините в България.
Искаме да се върнем към една незатворена тема – изграждане на “Регионален център за третиране на неопасни отпадъци-регион Дупница” и да припомним, че част от това инвестиционно намерение е именно такъв вид предварително третиране на неопасни отпадъци, изграждането на такива съоръжения, каквито са предвидени и на терена на “Феникс-Дупница” ООД. Различното е, депото, което Община Дупница иска да изгради за отпадъците, които предварително не могат да бъдат третирани.
Поднасяме горецитираната информация с оглед осъществяване правото на гражданите да получават информация за състоянието на околната среда и всичко онова, което би оказало въздействие.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети