Вергил Кацов оглави групата на Обединения демократичен блок в ОбС

DenNews.bg
18.07.2013
размер на текста:

Бизнесменът Вергил Кацов е избран за председател на групата общински съветници от новосформираният Обединен демократичен блок в Дупница. За заместници пък са избрани Лорета Николова и Стоян Шушков, а секретар ще бъде Йонко Гергов.
След проведено заседание на демократите днес стана ясно, че те ще предложат свой кандидат за управител на новото общинско дружество „Ученическо хранене – Дупница” ЕООД, чието учредяване ще бъде дискутирано и гласувано на предстоящата утре сесия.
Съветниците от ОДБ ще подкрепят докладна за утвърждаване на „Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница” с някои допълнения, а именно по-високи санкции при нарушения.
„Считаме, че наредбата е много необходима с оглед регламентирането на взаимоотношенията между жителите на общината и собствениците на домашни животни, особено в малките населени места. Факт са многобройните жалби до кметовете на селата по отношение отглеждането на животни в домашни условия. Нашето предложение е за увеличаване на санкциите за пускане и паша на животни без пастир и при увреждане на селскостопанска продукция”, се казва в становище на демократите.
Промяна ще бъде предложена и в предложения „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Дупница 2014 – 2020”. Според съветниците набелязаните мерки и проекти са адекватни и правилни с оглед подобряване качеството на живот на гражданите, устойчиво развитие, яснота за бизнеса и потенциалните инвеститори, но те ще предложат промяна в „Графика за изпълнение” по отношение на приоритетите, а именно в част: ”Развитие на северна промишлена зона – направа на инфраструктура в района на автокъщите”. С мотив, че търговията с автомобили е работещ отрасъл от икономиката на града, който носи доходи на сериозна част от населението, ще бъде предложено корекция в графика – започване на мероприятието още през 2014г., а не 2018г., както е записано.
Във връзка с направеното инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ, групата на ОДБ ще подкрепи всяка инвестиция и всеки инвеститор на територията на общината, като се съблюдава обществения интерес. „Считаме обаче, че в конкретната докладна не са разгледани и други варианти за партньорство между община Дупница и потенциалните инвеститори. Освен предложеното възмездно право на ползване на земи и съоръжения, може да се използуват и инструментите на публично – частното партньорство, смесено дружество, дори по възможност и самостоятелно изграждане на група МВЕЦ-ове от общината чрез оперативните програми на ЕС. Ние считаме, че предоставената ни техническа и икономическа информация е твърде недостатъчна за формиране на окончателно мнение. Също така обръщаме внимание на въпроса с неизяснения статут на голяма част от съоръженията и прилежащите земи, собственост на ВиК, които са потенциални обекти на интерес от инвеститорите. Предлагаме експерти и специалисти от общинска администрация и ВиК-Дупница да подготвят пълна информация за техническите възможности за изграждане на съоръженията, икономическа обосновка и правен анализ. Едва след това Общински съвет – Дупница може да направи точна преценка за развитие на този проект”, се казва още в становището на съветниците от ОДБ.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети