Откриха процедура по изплащане на обезщетения за отчуждените имоти за Лот 2

DenNews.bg
28.06.2013
размер на текста:

Областният управител на Кюстендил откри процедура по изплащане на обезщетения за отчуждените с решение на Министерски съвет имоти във връзка с изграждане на Лот 2 на автомагистрала “Струма”.
За улеснение на гражданите, експерти от Областна администрация Кюстендил ще приема на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти по следния график:
Община Бобов дол – 04.07.2013 година /четвъртък/, от 10:00 до 16:30 часа в сградата на кметство село Големо село.
Община Дупница – 04.07.2013 година /четвъртък/, от 10:00 до 16:30 часа в сградата на общинска администрация Дупница, Панорамна зала
Община Бобошево- 05.07.2013 година/петък/ от 10:00 до 16:30 часа в сградата на Читалище „Лоза“, малка зала
Община Кочериново-05.07.2013 година/петък/ от 10:00 до 16:30 часа в сградата на общинска администрация Кочериново, залата на Общински съвет.
Собствениците или техните правоприемници могат да подават заявления и на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“44.
Необходими документи, които следва да бъдат представени:
1. Заявление по образец, може да го изтеглите от сайта на Областна администрация Кюстендил www.kn.government.bg, меню-Администрация, под меню нормативни документи;
2. Копие от документ за собственост на отчуждения имот;
3.Удостоверение от Агенцията по вписванията – оригинал, актуално;
4.Актуална скица на имота съответстваща на доказателствата за собственост – за заявления подадени след 25.10.2013г.;
5.Актуално удостоверение за наследници – оригинал – в случаите, когато имота е наследствен.
6.Нотариално заверен договор за делба на обезщетението / в случай на няколко собственика или наследника/
7.Нотариално заверено пълномощно от правоимащите наследници за получаване на сумата от упълномощен заявител – в случаите, когато в решението на Министерския съвет е определено общо обезщетение за наследниците на бившия собственик, както и когато собственикът на имота е починал след постановяване на решението за отчуждаване.
8.Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър и не са посочили ЕИК.
9. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети