Расте броят на недекларираните наследени имоти в Дупница

dennews.bg
19.06.2013
размер на текста:

Увеличава се броят на имотите в Дупница, които не са декларирани от наследниците. Като една от основните причини е, че наследниците не са подали декларации в общината. Това става ясно от справка в данъчна служба според която броят на недекларираните партиди имоти надхвърлят цифрата 100, а техният брой продължава да расте.
Все повече зачестяват случаите, при които някой умира и наследниците му стават собственици на имота, колата или къщата. Често те пропускат да отидат в общината в установения от закона срок, а когато решат да продадат къщата, нивата или автомобила не могат да сключат сделка при нотариус, защото трябва да предоставят някои документи, сред които са и тези за липса на данъчно задължение за тези имоти.
Затова предвид увеличаващият се брой на непредекларирани партиди /имоти/, находящи се на територията на гр.Дупница, Община Дупница уведомява наследниците, че сa длъжни да подадат декларация за облагане с годишен данък в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството. Данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 / шест / месеца да подадат декларация в общината по последно местожителство на наследодателя.
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по горе упоменати, се декларират в едномесечен срок от узнаването.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети