Съдът отсече: Лифтът на „Юлен” над Банско е незаконен

DenNews.bg
15.05.2013
размер на текста:

Лифтът над Банско, построен от фирма"Юлен" в Пирин и разрешен от Министерството на околната среда и водите с подпис на ексминистър Нона Караджова е извън обхвата на концесията и извън зоната за ски съоръжения Национален парк Пирин.
Това отсъди 5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) и отмени решение на министъра на околната среда за навлизане в защитените зони на планината.
Има сериозно противоречие между площта по договора за концесия и устройствения план на защитената зона – е констатирал Петчленен състав –Втора колегия на ВАС в своето решение. Предмет на съдебния спор е строителството на нов ски лифт в местността Платото в Национален парк Пирин и преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Съдебният спор е по искане на Асоциацията на парковете в България, а ответници са Министърът на околната среда и водите и "Юлен" АД-Банско. Решението на Петчленния състав на ВАС, което е окончателно определя как ще се тълкува концесионния договор и всички инвестиционни предложения на концесионера
„Юлен“ АД за срока на договора до 2031 г.
Изграждането на конкретното лифтово съоръжение не съставлява дейност по реконструкция, ремонт или поддържане без промяна на застроената площ , нито изпълнява критериите на т. 13 , тъй като с него не се доизгражда съоръжение, одобрено с ТУП и ОВОС към него от 2000 година – сочи в мотивите си ВАС. Явното противоречие на инвестиционното предложение с действащия режим на опазване на защитената територия, сочи на недопустимост на неговата реализация – констатира Петчленния състав на ВАС. Иначе щяха да се изсекат и застроят над 1000 ха вековни гори в Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост.
Съоръжението, предмет на съдебния спор, е построено през 2011 г. Съдебната експертиза доказа, че лифтът е разрешен от МОСВ и построен от концесионера „Юлен“ АД извън обхвата на концесията и извън зоната за ски съоръжения на плана за управление на Национален парк Пирин. Засягат се зони ІІІ и зона ІV на Националния парк, съгласно плана му за управление. Целта на забраната е за строителство на нови и разширяването на съществуващи ски-писти и съоръжения на територията на целия парк.
През януари т.г. тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на еколозите срещу разрешението на МОСВ да се направи нов, четириседалков лифт в Пирин край Банско. Мотивите му бяха, че той не е спортно съоръжение, а съоръжение, което обслужва посетителите на Национален парк Пирин.
Банскалии пък протестираха срещу еколозите, изтъквайки, че планината им носи препитание.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети