Правителството одобри повече пари за образование

DenNews.bg
17.04.2013
размер на текста:

Правителството прие стандартите за делегираните от държавата дейности за 2014 г.
С решението е разчетено увеличение във функция „Образование” с над 8 млн. лв. във връзка със строителството на нови детски градини и увеличение на броя на децата в тях, като са предвидени средства за персонал и издръжка на здравните кабинети. Увеличават се стандартите за детските ясли с 4,4% (от 2267 лв. на 2366 лв.), за детските кухни с 2,7% (от 110 лв. на 113 лв.) и за здравните кабинети в училищата с 21,4% (от 14 лв. на 17 лв.).
През 2014 г. за месечна помощ на ученик са предвидени допълнително средства за пет нови дейности за децата в учебна възраст, настанени в кризисен център, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище, домовете за деца с умствена изостаналост и с физически увреждания. С 2,5% се увеличават стандартите в социалните институции – домовете за деца и възрастни и в т. нар. резидентни услуги (защитени жилища, приюти, кризисен център и др.). Разчетено е разкриването на нови 260 места в тях.
Увеличени са с над 2 млн. лв. и средствата за библиотеките и музеите с регионален характер във връзка със завишение на субсидираните бройки в тях, както и за читалищата за изпълнение на програмата „Глобални библиотеки”.
Стандартите за делегираните от държавата дейности са съобразени с проекта на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за периода 2014-2016 г. съгласно основните допускания за бюджетната прогноза.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети