Обвинение за щедрата ексшефка на Агенцията по вписванията

DenNews.bg
16.04.2013
размер на текста:

Бившият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, станала известна с раздаването на бонуси за 70 000 лв., Виолета Николова се сдоби с обвинителен акт днес.
Обвинението е внесено в Софийски градски съд от Специализираното звено за противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами към Софийската градска прокуратура и освен срещу Николова е и срещу Райна Иванова – директор на дирекцията „Административноправно обслужване,
човешки ресурси и връзки с обществеността” при Агенцията по вписванията, и срещу Тотка Стоилова – финансов контрольор в Агенцията по вписванията.
Николова е обвинена за това, че за периода 19.07.–19.12.2011 г., в гр. София, като изпълнителен директор на Агенцията, при условията на продължавано престъпление, като извършител и в съучастие с Райна Иванова –помагач, е присвоила пари от бюджета на Агенцията по вписванията в големи размери – 53 000 лв., които са й поверени, за да ги управлява. Николова е превишила правата си по чл. 11 на издадена от министъра на правосъдието Наредба № 2/05. 11. 2004 г. (за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията) и е нарушила служебните си задължения, регламентирани в чл. 15 от същата наредба – престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 26, ал. 1 НК.
Иванова е обвинена в това, че за периода 19.07.–19.12.2011 г., в гр. София, като директор на дирекцията “Административноправно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” при Агенцията по вписванията, при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като помагач на извършителя Николова, умишлено я е улеснила да присвои поверени й за управление пари от бюджета на Агенцията – в размер на 53000 лв. Райна Иванова не е изпълнила служебните си задължения, не е изготвила и не е възложила изготвянето на мотивирани становища по законосъобразността на проектите на заповедите, с които Николова е разпоредила изплащането на сумите като ДМС – престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4, чл. 26, ал. 1 НК.
Николова и Иванова са обвинени и в това, че на 29. 12. 2011 г., в гр. София, в съучастие помежду си, като длъжностни лица в Агенцията по вписванията, в кръга на службата си, са съставили официален документ – писмо до Министерството на правосъдието, в който удостоверили неверни обстоятелства – че „за месеците септември и октомври 2011 г. Виолета Николова не е получила средства за материално стимулиране към месечното си възнаграждение”, с цел да бъде използван този документ пред заместник-министъра на правосъдието, като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.
Стоилова е обвинена в престъпление по чл. 219, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Като финансов контрольор, тя е имала задължения да осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, документи и действия, свързани с финансовата дейност на Агенция по вписванията; да осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства от Републиканския бюджет; да дава становища и да контролира изпълнението на мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол; да одобрява или да отхвърля предложенията
на разпоредителя (изпълнителния директор на АВ) за поемане на задължения или извършване на разходи, с оглед тяхната законосъобразност.
В периода 19.07.–19.12.2011 г. Стоилова, въпреки посочените задължения, не е упражнила достатъчен контрол върху работата на Николова, на която е възложено управлението и разпореждането на средствата за допълнително материално стимулиране за 2011 г. от бюджета на Агенцията по вписванията и от това са последвали значителни щети за Агенцията по вписваният,а в общ размер на 53 000 лева.
Мярката за неотклонение на трите обвиняеми е „подписка”. За престъплението по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2, чл. 26, ал. 1 НК, в което е обвинена Николова, е предвидено наказание конфискация. Поради това, по искане на СГП, са наложени запор на банковите сметки и възбрана на един недвижим имот на Николова.
Източник: pianews.eu
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети